علمی و دانشگاهی

تاثیر رفتار والدین بر فعالیت بدنی کودکان

به گزارش ایسنا، امروزه افراد خیلی کمی تغذیه سالم دارند و در فعالیت بدنی منظم مشارکت می‌کنند. از منظر سلامت عمومی، این بی تحرکی تمایل به همه گیر شدن دارد. بی تحرکی در بین کودکان رو به افزایش است و مهم‌ترین مشخصه آن شیوع چاقی در بین این قشر است، بخشی از این بی‌تحرکی ناشی از فناوری مدرن است که فعالیت بدنی افراد را کاهش داده است.

پژوهشی که درخصوص نقش خانواده در نهادینه کردن فعالیت بدنی در کودکان، توسط تیم پژوهشگران متشکل از احمدعلی آصفی( استادیار مدیریت ورزشی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه اصفهان)، امیر قنبرپورنصرتی(استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه کاشان) انجام شده، نشان می‌دهد:« اقدامات بی‌شماری برای افزایش سطح فعالیت بدنی در کودکان انجام گرفته است و موثرترین مداخلات برای افزایش بدنی موفقیت هایی را در کمک به کودکان برای شروع فعالیت بدنی نشان داده اند. فعالیت بدنی عادت‌وار که در طول زمان استمرار دارد، فواید سلامتی بی‌شماری را ایجاد می‌کند.»

در این پژوهش یافته ها نشان می‌دهد:«اگر والدین بخواهند فرزند خود را فعال بپرورانند و او را به فعالیت بدنی و تحرک جهت دهند، باید خود مدل و الگوی رفتار و عملی باشند که آن را برای فرزند خویش خواستارند. والدینی که بین عمل و گفتارشان تفاوت است، هرگز نخواهند توانست در فرزندان موثر باشند. از طرفی تشویق کودکان از سوی اعضای خانواده نیز می‌تواند عامل مهمی در پذیرش، شروع و استمرارفعالیت بدنی توسط آنان باشد.»

در این پژوهش آمده است:« در سال‌های اولیه زندگی، والدین الگوی مهمی برای رفتارهای کودکان هستند و کودکان در این سال‌ها سعی در تقلید و الگو برداشتن از والدین خود دارند. والدین تاثیرات عمیق و سرنوشت سازی بر کودکان خود دارند، گفتار آنها سند است و رفتارشان الگو و مدل است، به طوری که رفتار فرزندان انعکاسی از رفتار والدین دانسته می‌شود؛ از این رو والدین فعال یا والدینی که سبک زندگی فعال را ترجیح می‌دهند، به عبارتی دستورالعمل‌های فعالیت بدنی را رعایت می‌کنند، فرزندان نیز به انجام این فعالیت‌ها بیشتر سوق می‌یابند»

در نتایج این پژوهش آمده است:« خانواده مهم ترین نهاد تاثیرگذار بر تغییر نگرش و عادت پذیری افراد به فعالیت بدنی و ورزش است و می‌تواند نقش مهمی در نهادینه کردن فعالیت بدنی در کودکان بازی کند.

والدین تاثیر حیاتی بر الگوهای فعالیتی کودکانشان دارند،‌ به طوری که می‌توانند اثر بزرگی بر جذب کودکانشان به فعالیت بدنی و مشارکت در آن داشته باشند.»

این پژوهش در شماره یکم نشریه “پژوهش‌های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش” به چاپ رسیده است.

انتهای پیام   

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.