کتابفروشی منابع آزمون وکالت، منابع آزمون قضاوت، کتاب های حقوقی، انتشارات آوای دانش، چتر دانش، غفوری، راه نوین، دوراندیشان، گنج دانش، دراک، جنگل، مجد، آوا، خط سوم، خرسندی، سمت، طه، ارشد، حوزه دانشگاه، بهنامی، شهد دانش، مکتوب آخر، طرح نوین

کتاب عقد ضمان

۲۱۰,۰۰۰ ریال

کتاب حقوق کار

۵۰۰,۰۰۰ ریال

کتاب حقوق آب

۴۰۰,۰۰۰ ریال

گنجینه طلایی زبان تخصصی حقوق

۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال

بانک سوالات کارشناسی ارشد حقوق خصوصی ۹۹

۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال

نکات طلایی آیین دادرسی کیفری

۸۰۰,۰۰۰ ریال

نکته نویس قانون مدنی

۳۰۰,۰۰۰ ریال

بانک سوالات کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی ۹۹

۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال

نکته نویس قانون آیین دادرسی کیفری

۳۰۰,۰۰۰ ریال

گنجینه طلایی آیین دادرسی کیفری

۹۰۰,۰۰۰ ریال

نکته نویس قانون تجارت

۳۵۰,۰۰۰ ریال

نکته نویس قانون آیین دادرسی مدنی

۳۰۰,۰۰۰ ریال

شرح جامع قانون مجازات اسلامی

۹۰۰,۰۰۰ ریال

شرح جامع قانون تجارت

۵۰۰,۰۰۰ ریال

کتاب اقسام و شرایط تحقق تعدد جرم تعزیری در حقوق کیفری ایران و مصر

۱۶۰,۰۰۰ ریال

کتاب قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی جلد ۱«حقوق جزای عمومی»

۴۶۰,۰۰۰ ریال

کتاب قراردادهای راجع به مسئولیت قهری «حقوق ایران، انگلستان و مصر»

۱۷۰,۰۰۰ ریال

کتاب بهداشت زنان و کودکان در سازمان تجارت جهانی از منظر حقوق بشر

۲۱۰,۰۰۰ ریال

کتاب پیشگیری رشد مدار از بزهکاری کودکان و نوجوانان در فضای مجازی

۱۹۰,۰۰۰ ریال

کتاب حقوق اعتبارات اسنادی و راهکارهای حقوقی مقابله با جعل و تقلب

۳۵۰,۰۰۰ ریال

کتاب مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی حقوق بشر و محیط زیست

۲۴۰,۰۰۰ ریال

کتاب حاصل عمرج ۱و۲ «مجموعه مقالات در نکوداشت دکتر ایرج گلدوزیان»

۱,۵۵۰,۰۰۰ ریال

کتاب مسئولیت بین المللی ناشی از اعمال منع نشده در حقوق بین الملل

تماس بگیرید

کتاب مقدمه ای بر سازمان های بین المللی ارتباطات و فناوری اطلاعات

۳۲۰,۰۰۰ ریال

کتاب کاربرد تخصصی زبان انگلیسی در حقوق «متون حقوقی» (بازچاپ۱۴۰۰)

۶۵۰,۰۰۰ ریال

کتاب متون حقوقی«۱ تا ۴» a level and as level law «ویژه پیام نور»

۴۵۰,۰۰۰ ریال

کتاب مجموعه آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور «حقوقی» «باز چاپ۱۴۰۰»

۲,۳۵۰,۰۰۰ ریال

کتاب نگرشی کاربردی بر قانون افراز و فروش املاک مشاع «بازچاپ۱۴۰۰»

۶۵۰,۰۰۰ ریال

کتاب مطالعه تطبیقی آثار ورشکستگی بر داوری در حقوق ایران و آمریکا

۸۰۰,۰۰۰ ریال

کتاب حقوق رقابت و مسئولیت مدنی ناشی از نقض قواعد آن «بازچاپ۱۴۰۰»

۷۰۰,۰۰۰ ریال

کتاب مجموعه آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور «جزایی» «بازچاپ۱۴۰۰»

۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال

کتاب سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تالیف و نشر «ویراست دوم»

۸۰۰,۰۰۰ ریال

کتاب حقوق مدنی ۷ «عقود معین ۲» «عقود مشارکتی، توثیقی و غیر لازم»

۴۵۰,۰۰۰ ریال

کتاب حقوق مدنی ارث جلد۱«موجبات، شرایط، موانع، حقوق و دیون، حجب»

۵۶۰,۰۰۰ ریال

کتاب مجموعه سوالات طبقه بندی شده موضوعی حقوق تجارت «بازچاپ ۱۴۰۰»

۱,۵۵۰,۰۰۰ ریال

کتاب حالت ضرورت و دفاع مشروع «مطالعه تطبیقی ادله، مبانی و شرایط»

۱۷۰,۰۰۰ ریال

کتاب مسئولیت بین المللی دولت «در رویه دیوان بین المللی دادگستری»

۵۰۰,۰۰۰ ریال

کتاب حمایت حقوقی از گیاهان دارویی ایرانی نگاهی تطبیقی و کاربردی

۳۳۰,۰۰۰ ریال

کتاب جرم شناسی فرهنگی سبز «راهبردهای جدید در جرم شناسی انتقادی»

تماس بگیرید

کتاب سیاست جنایی امنیت مدار و نظام کیفری حقوق بشر «بازچاپ ۱۴۰۰»

۴۰۰,۰۰۰ ریال

کتاب تحولات تقسیم مسئولیت مدنی در تصادفات رانندگی «بازچاپ ۱۴۰۰»

۳۵۰,۰۰۰ ریال

کتاب سازمان بین المللی دریانوردی در بستر کنوانسیون حقوق دریاها

۳۸۰,۰۰۰ ریال

کتاب وضعیت فقهی و حقوقی کودکان حاصل از تلقیح مصنوعی ،شبهه و زنا

۲۴۰,۰۰۰ ریال

کتاب نقد و بررسی دیدگاههای مختلف درباره ی جهانی شدن حقوق اداری

۵۷۰,۰۰۰ ریال

کتاب مجموعه قوانین اطفال و نوجوانان در حقوق داخلی «ویراست سوم»

۹۵۰,۰۰۰ ریال

کتاب قصاص و دیات در دین اسلام «مطالعه تطبیقی بین مذاهب اسلامی»

تماس بگیرید

کتاب جرایم علیه طبیعت «جرم شناسی محیط زیست و عدالت زیست محیطی»

تماس بگیرید

کتاب مجموعه مقالات همایش بین المللی بشر دوستانه عرفی «انگلیسی»

۶۰۰,۰۰۰ ریال

کتاب مجموعه سوالات طبقه بندی شده موضوعی حقوق ثبت «بازچاپ ۱۴۰۰»

۱,۰۵۰,۰۰۰ ریال

کتاب واکاوی جرم شناختی و آسیب شناسانه ی سکونتگاه های غیر رسمی

۳۴۰,۰۰۰ ریال

کتاب مجموعه سوالات طبقه بندی شده موضوعی حقوق مدنی «بازچاپ۱۴۰۰»

۱,۷۵۰,۰۰۰ ریال

کتاب نظام حقوقی قرآن «منشاء و خاستگاه حقوق موضوعه و حقوق فطری»

۴۳۰,۰۰۰ ریال

کتاب نقش سازمان جهانی پلیس جنایی در حفظ صلح و امنیت بین المللی

۲۰۰,۰۰۰ ریال

کتاب قرار بازداشت موقت و جایگزین های آن در حقوق ایران و فرانسه

۵۰۰,۰۰۰ ریال

کتاب واکاوی جرم انگاری جرایم دولتی در پرتو اندیشه سیاسی فردگرا

۳۶۰,۰۰۰ ریال

کتاب سرمایه گذاری خارجی و حفاظت از محیط زیست در حقوق بین الملل

۳۱۰,۰۰۰ ریال

کتاب mandatory rules andoderparty «تعهدات قراردادی بین المللی»

۷۶۰,۰۰۰ ریال

کتاب درس نامه حقوق تطبیقی «مطابق با سرفصل های جدید وزارت علوم»

۴۴۰,۰۰۰ ریال

کتاب نگاهی معاصر به مجازات قصاص «اصل قائم به شخص بودن حق قصاص»

۲۲۰,۰۰۰ ریال

کتاب اظهار نظرهای عمومی کمیته حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی

۱,۲۵۰,۰۰۰ ریال

کتاب جایگاه خصوصی سازی نظام زندانبانی در پیشگیری از تکرار جرم

۳۵۰,۰۰۰ ریال

کتاب بررسی تطبیقی فقهی و حقوقی قرارداد استفاده از رحم جایگزین

۶۳۰,۰۰۰ ریال

کتاب مجموعه سوالات طبقه بندی شده موضوعی متون فقه «بازچاپ۱۴۰۰»

۱,۳۲۰,۰۰۰ ریال

کتاب حقوق مالکیت فکری و حمایت از صنایع دستی در نظام بین الملل

۳۱۰,۰۰۰ ریال

کتاب فقه تطبیقی و استدلالی «قواعد عمومی قراردادها، بیع» جلد ۱

۴۱۰,۰۰۰ ریال

کتاب جرایم قاچاق کالا و ارز از دیدگاه علوم جنایی و حقوق کیفری

۱۶۰,۰۰۰ ریال

کتاب گفتارهایی ناظر بر سلول های بنیادین «رویکرد فقهی – حقوقی»

۲۱۰,۰۰۰ ریال

کتاب تاملی بر مبانی حقوق عمومی جلد۱ «حاکمیت، حکومت، دموکراسی»

۲۲۰,۰۰۰ ریال

کتاب رساله نظری و عملی در حقوق تعهدات با مطالعه در رویه قضایی

۵۱۰,۰۰۰ ریال

کتاب درس هایی از حقوق مدنی تعهد به سود شخص ثالث در حقوق ایران

۲۰۰,۰۰۰ ریال

کتاب تحلیل حقوقی سیر تحول نظام های احوال شخصیه کشورهای اسلامی

۴۷۰,۰۰۰ ریال

کتاب قراردادهای مشارکت بانکی در منظر رویه قضایی «بازچاپ۱۴۰۰»

۸۰۰,۰۰۰ ریال

کتاب مسئولیت حقوقی و کیفری مدیران شرکتهای تجاری «بازچاپ۱۴۰۰»

۸۰۰,۰۰۰ ریال

کتاب حقوق مدنی ارث جلد۲ «تقسیم، تعیین سهم الارث، امور ترکه»

۷۴۰,۰۰۰ ریال

کتاب جرم شناسی سایبری (بررسی جرایم اینترنتی و رفتار مجرمانه)

۴۱۰,۰۰۰ ریال

کتاب تحریم برخی از اشخاص حقیقی ایرانی از منظر حقوق بین الملل

۳۶۰,۰۰۰ ریال

کتاب قراردادهای مشارکت عمومی ـ خصوصی «ماهیت، انواع و کارآیی»

۳۲۰,۰۰۰ ریال

کتاب بررسی حقوقی قراردادهای آتی و اختیار در بازارهای نفت خام

۴۸۰,۰۰۰ ریال

کتاب پدیدار شناسی عنصر علم و آگاهی در مفاهیم و نهادهای حقوقی

۲۶۰,۰۰۰ ریال

کتاب ترجمه کامل a level and as level law * قرمز «بازچاپ۱۴۰۰»

تماس بگیرید

کتاب حمایت از مالکیت فکری در سازمان جهانی تجارت و حقوق ایران

۱۸۰,۰۰۰ ریال

کتاب آیین دادرسی مدنی جلد ۱«دعاوی و صلاحیت ها» «بازچاپ ۱۴۰۰»

۵۰۰,۰۰۰ ریال

کتاب یادداشتهای محکمه جلد۳ «کارگاه آموزشی آیین دادرسی مدنی»

۶۵۰,۰۰۰ ریال

کتاب تحلیلی بر قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

۹۹۰,۰۰۰ ریال

کتاب نظام حاکم بر قرارداد واگذاری و پیوند اعضا در حقوق ایران

۱۹۰,۰۰۰ ریال

کتاب فصلنامه حقوقی مجد شماره ۲۳و۲۴ «زمستان ۱۳۹۱ و بهار ۱۳۹۲»

۳۰۵,۰۰۰ ریال

کتاب گزیده ای از مقررات حقوق بین الملل خصوصی اتحادیه اروپایی

۵۴۰,۰۰۰ ریال

کتاب جرم انگاری تروریسم «از منظر آموزه های فقه جعفری و حنفی»

۳۴۰,۰۰۰ ریال

کتاب نشست های گروهی خانوادگی «از مجموعه مقالات عدالت ترمیمی»

تماس بگیرید

کتاب یادداشتهای محکمه جلد ۲ «کارگاه آموزشی آیین دادرسی مدنی»

۴۲۰,۰۰۰ ریال

کتاب سیاستگذاری توسعه پایدار در ایران «بایسته ها، راهبردها»

۵۴۰,۰۰۰ ریال

کتاب مسئولیت های ناشی از انتقال بیمارهای منجر به مرگ تدریجی

۲۸۰,۰۰۰ ریال

کتاب ترجمه انگلیسی برای دانشجویان حقوق خصوصی « Private law»

تماس بگیرید

کتاب فصلنامه حقوقی مجد شماره ۱۹و۲۰ «زمستان ۱۳۹۰و بهار۱۳۹۱»

۳۰۵,۰۰۰ ریال

کتاب حق حبس «در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا»

۳۹۰,۰۰۰ ریال

کتاب اندیشه های حقوق اداری (مقالات اهدایی به دکتر طباطبایی)

۶۳۰,۰۰۰ ریال

کتاب مقدمه ای بر سیاست گذاری زیست محیطی در نظام حقوقی ایران

۳۰۰,۰۰۰ ریال

کتاب حقوق ثبت کاربردی جلد ۱ «املاک» «دعاوی و اعتراضات ثبتی»

۱,۷۵۰,۰۰۰ ریال

کتاب تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط در قانون و رویه قضایی

۳۰۰,۰۰۰ ریال

کتاب ضوابط حاکم بر مدیریت اموال و دارائی های دولتی در ایران

۶۶۰,۰۰۰ ریال

کتاب دامنه حقوق رقابت در بازارهای رقابت پذیر و رقابت ناپذیر

۴۰۰,۰۰۰ ریال

کتاب استدلال قضایی در دو نظام بزرگ حقوقی صورتگرا و واقع گرا

۴۹۰,۰۰۰ ریال

کتاب قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه «همراه قانون بودجه ۹۸»

۱۸۰,۰۰۰ ریال

کتاب حقوق ثبت کاربردی جلد ۲ «اسناد» «دعاوی و اعتراضات ثبتی»

۱,۵۵۰,۰۰۰ ریال

کتاب متون حقوقی«۱و۲» a level and as level law «بازچاپ۱۴۰۰»

۶۰۰,۰۰۰ ریال

کتاب دولت حق بنیاد «تحلیل معنا، تبیین مبنا» جلد ۱ * گاینگور

۶۱۰,۰۰۰ ریال

کتاب حقوق جزای اختصاصی جلد ۴ «جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص»

۲۰۰,۰۰۰ ریال

کتاب آزمون های جدید استخدام قضات با پاسخهای تشریخی و تحلیلی

۳۴۰,۰۰۰ ریال

کتاب غیر ممکن شدن اجرای مفاد قرارداد در حقوق ایران و انگلیس

۴۴۰,۰۰۰ ریال

کتاب خسارت تاخیر تادیه در نظام مسئولیت مدنی قراردادی و قهری

۵۵۰,۰۰۰ ریال

کتاب مسئولیت مدنی و بیمه جبران خسارات ناشی از حوادث رانندگی

۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال

کتاب شرح کامل قانون مجازات اسلامی جلد ۲ «ادله اثبات و حدود»

۸۵۰,۰۰۰ ریال

کتاب شرح کامل قانون مجازات اسلامی «کلیات» جلد۱ (بازچاپ۱۴۰۰)

۱,۰۵۰,۰۰۰ ریال

کتاب مسئولیت مدنی گمرک و نهادهای مرتبط در فرایند ترخیص کالا

۶۰۰,۰۰۰ ریال

کتاب فرهنگ لغات و اصطلاحات حقوقی شهر و شهرداری «بازچاپ۱۴۰۰»

۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

کتاب تحلیل حق دستدارمی با تاکید بر رویه قضایی «بازچاپ۱۴۰۰»

۴۵۰,۰۰۰ ریال

کتاب بررسی تابعیت ، تابعیت مضاعف و ترک تابعیت در حقوق ایران

۱۹۰,۰۰۰ ریال

کتاب آموزش دوره حقوق مدنی «۱ تا ۸» «نموداری» «بازچاپ۱۴۰۰»

۷۰۰,۰۰۰ ریال

کتاب مطالعه تطبیقی ضمانت اجرای حقوقی و کیفری قانون صدورچک

۴۵۰,۰۰۰ ریال

کتاب قانون مجازات عراق «مصوب ۱۹۶۹ میلادی با اصلاحات بعدی»

۴۵۰,۰۰۰ ریال