کتابفروشی منابع آزمون وکالت، منابع آزمون قضاوت، کتاب های حقوقی، انتشارات آوای دانش، چتر دانش، غفوری، راه نوین، دوراندیشان، گنج دانش، دراک، جنگل، مجد، آوا، خط سوم، خرسندی، سمت، طه، ارشد، حوزه دانشگاه، بهنامی، شهد دانش، مکتوب آخر، طرح نوین

Placeholder
بستن

کتاب کلیات حقوق جزا

دسته بندی حقوقی موضوع اصلی حقوق جزا موضوع فرعی کلیات حقوق جزا نویسنده دکترمحمدرضاالهی منش، دکتر محسن مرادی اوجقاز مترجم نوبت چاپ ۲ سال انتشار ۱۳۹۸ زبان کتاب فارسی شابک ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۹۰۰۶ قطع کتاب وزیری جلد کتاب شومیز تعداد صفحه ۱۶۶ صفحه وزن ۲۴۹ گرم
c987799d1b583f44915e12bf7e360e24.jpeg
بستن

کتاب حقوق دیپلماتیک

دسته بندی حقوقی موضوع اصلی حقوق بین الملل موضوع فرعی حقوق بین الملل عمومی نویسنده دکترمنصوروفایی مترجم نوبت چاپ ۱ سال انتشار ۱۳۹۴ زبان کتاب فارسی شابک ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۴۸۶۵ قطع کتاب وزیری جلد کتاب شومیز تعداد صفحه ۲۰۲ صفحه وزن ۳۰۳ گرم
c3f72915c7ee33c61bc6ba731ff71f10.jpeg
بستن

کتاب آیا حقوق بشر ؟

دسته بندی حقوقی موضوع اصلی حقوق بشر موضوع فرعی کلیات حقوق بشر نویسنده دکتر رضا اسلامی مترجم نوبت چاپ ۲ سال انتشار ۱۳۹۷ زبان کتاب فارسی شابک ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۷۲۱۷ قطع کتاب وزیری جلد کتاب شومیز تعداد صفحه ۳۶۸ صفحه وزن ۵۵۲ گرم
9af5ef84e17382e961c39d4a285a47bf.jpeg
بستن

کتاب کلیات حقوق نشر

دسته بندی حقوقی موضوع اصلی حقوق مالکیت فکری موضوع فرعی کلیات حقوق مالکیت فکری نویسنده دکتر سید عباس حسینی نیک مترجم نوبت چاپ ۲ سال انتشار ۱۳۹۴ زبان کتاب فارسی شابک ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۴۷۶۶ قطع کتاب رقعی جلد کتاب شومیز تعداد صفحه ۱۷۲ صفحه وزن ۲۲۳ گرم
1e56ddc86eaae0ba879918ce1d533d04.jpeg
بستن

کتاب آموزش اصول فقه

دسته بندی حقوقی موضوع اصلی فقه و حقوق اسلامی موضوع فرعی اصول فقه نویسنده مرتضی رحمانیان، شهرام رحمانی مترجم نوبت چاپ ۱ سال انتشار ۱۳۹۴ زبان کتاب فارسی شابک ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۳۴۶۲ قطع کتاب وزیری جلد کتاب شومیز تعداد صفحه ۲۵۴ صفحه وزن ۳۸۱ گرم
4026bb08a26c229af98d473ce09854f9.jpeg
بستن

کتاب حقوق اساسی ۱و۲

دسته بندی حقوقی موضوع اصلی حقوق اساسی موضوع فرعی کلیات و مبانی حقوق اساسی نویسنده دکتر روح الله خلیلی نژاد مترجم نوبت چاپ ۲ سال انتشار ۱۳۹۸ زبان کتاب فارسی شابک ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۵۶۸۸ قطع کتاب وزیری جلد کتاب شومیز تعداد صفحه ۲۵۴ صفحه وزن ۳۸۱ گرم
d6de362e600a5c37c364c24cc9e55486.jpeg
بستن

کتاب پیشگیری از جرم

دسته بندی حقوقی موضوع اصلی علوم جنایی موضوع فرعی جرم انگاری و پیشگیری از جرم نویسنده نیک تایلی مترجم دکترامین الله زمانی، مریم مهذب نوبت چاپ ۱ سال انتشار ۱۳۹۵ زبان کتاب فارسی شابک ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۵۵۰۳ قطع کتاب وزیری جلد کتاب شومیز تعداد صفحه ۳۰۸ صفحه وزن ۴۶۲ گرم
c6958608731a43274c2d60cff7731645.jpeg
بستن

کتاب اصول ورشکستگی

دسته بندی حقوقی موضوع اصلی حقوق تجارت موضوع فرعی حقوق تجارت ۴ ( ورشکستگی ) نویسنده دکتر حشمت الله سماواتی مترجم نوبت چاپ ۲ سال انتشار ۱۳۹۷ زبان کتاب فارسی شابک ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۶۳۱۹ قطع کتاب وزیری جلد کتاب شومیز تعداد صفحه ۵۳۸ صفحه وزن ۸۰۷ گرم
321d589776fdbf2e709faef6eb848811.jpeg
بستن

کتاب تحقیقات جنایی

دسته بندی حقوقی موضوع اصلی علوم جنایی موضوع فرعی تحقیقات جنایی و کشف علمی جرایم نویسنده چارلز . سوانسون مترجم مهدی نجابتی، رضاپرویزی، امیر شایان شفیعی نیک نوبت چاپ ۲ سال انتشار ۱۳۹۵ زبان کتاب فارسی شابک ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۲۱۲۰ قطع کتاب وزیری جلد کتاب شومیز تعداد صفحه ۴۹۵ صفحه وزن ۷۴۲ گرم
a77aaab8fe7abe50a802f3682752bd3e.jpeg
بستن

کتاب تحریر المکاسب

دسته بندی حقوقی موضوع اصلی فقه و حقوق اسلامی موضوع فرعی متون فقه نویسنده شیخ انصاری مترجم محمد مهدی عزیزاللهی نوبت چاپ ۱ سال انتشار ۱۳۹۳ زبان کتاب فارسی شابک ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۲۰۴۵ قطع کتاب وزیری جلد کتاب شومیز تعداد صفحه ۳۷۲ صفحه وزن ۵۵۸ گرم
85ab70e63acc16614050ce41ea1f7003.jpeg
بستن

کتاب بزهکاری اطفال

دسته بندی حقوقی موضوع اصلی حقوق بشر موضوع فرعی حقوق کودک و اطفال بزهکار نویسنده مجتبی عباسی مترجم نوبت چاپ ۱ سال انتشار ۱۳۹۴ زبان کتاب فارسی شابک ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۳۴۰۰ قطع کتاب رقعی جلد کتاب شومیز تعداد صفحه ۲۰۵ صفحه وزن ۲۶۶ گرم
277cf54f03eb9cf740dd3cc4bf9a51f5.jpeg
بستن

کتاب تلخیص المکاسب

دسته بندی حقوقی موضوع اصلی فقه و حقوق اسلامی موضوع فرعی متون فقه نویسنده دکتر محمدرضا عزیزاللهی کرمانی مترجم نوبت چاپ ۱ سال انتشار ۱۳۹۴ زبان کتاب فارسی شابک ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۳۱۶۵ قطع کتاب وزیری جلد کتاب شومیز تعداد صفحه ۴۷۲ صفحه وزن ۷۰۸ گرم
7c00a178173b8019580061985c3460fc.jpeg
بستن

کتاب جرم خشونت بار

دسته بندی حقوقی موضوع اصلی علوم جنایی موضوع فرعی جرم شناسی نویسنده اسکات مایر و کلیف رابرسون مترجم محمد جوان بخت نوبت چاپ ۱ سال انتشار ۱۳۹۵ زبان کتاب فارسی شابک ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۶۶۳۰ قطع کتاب وزیری جلد کتاب شومیز تعداد صفحه ۳۲۲ صفحه وزن ۴۸۳ گرم
0d74679be01b98cb823457851a6c747f.jpeg
بستن

کتاب شرح حقوق مدنی

دسته بندی حقوقی موضوع اصلی حقوق مدنی موضوع فرعی کلیات حقوق مدنی نویسنده سروش ستوده جهرمی مترجم نوبت چاپ ۱ سال انتشار ۱۳۹۸ زبان کتاب فارسی شابک ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۰۱۳۳ قطع کتاب وزیری جلد کتاب شومیز تعداد صفحه ۷۸۲ صفحه وزن ۱۱۷۳ گرم
51b25d2eab737386b8dd0343bcd4f217.jpeg
بستن

کتاب مسئولیت مدنی

دسته بندی حقوقی موضوع اصلی حقوق مدنی موضوع فرعی حقوق مدنی ۴ ( الزامهای خارج از قرارداد) نویسنده دکتر حسینقلی حسینی نژاد مترجم نوبت چاپ ۱ سال انتشار ۱۳۸۹ زبان کتاب فارسی شابک ۹۷۸۹۶۴۶۱۵۳۱۹۶ قطع کتاب وزیری جلد کتاب شومیز تعداد صفحه ۲۰۰ صفحه وزن ۳۰۰ گرم
f7628deb5b297fd9787a60fbd009c718.jpeg
بستن

کتاب حقوق پناهندگی

دسته بندی حقوقی موضوع اصلی حقوق بین الملل موضوع فرعی حقوق بین الملل خصوصی نویسنده دکتر ابراهیم موسی زاده، رزیتاکهریزی مترجم نوبت چاپ ۱ سال انتشار ۱۳۹۳ زبان کتاب فارسی شابک ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۲۸۴۷ قطع کتاب رقعی جلد کتاب شومیز تعداد صفحه ۱۸۷ صفحه وزن ۲۴۳ گرم
78ef8158f1db9eeaca972c9ab3a6f42d.jpeg
بستن

کتاب احتکار اختراع

دسته بندی حقوقی موضوع اصلی حقوق مالکیت فکری موضوع فرعی حقوق مالکیت صنعتی، علائم تجاری و ثبت اختراعات نویسنده سارا حاجی زاده مترجم نوبت چاپ ۱ سال انتشار ۱۳۹۴ زبان کتاب فارسی شابک ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۳۳۶۳ قطع کتاب رقعی جلد کتاب شومیز تعداد صفحه ۱۵۰ صفحه وزن ۱۹۵ گرم
0c4c2e15c31c9b77621186725dc31dc2.jpeg
بستن

کتاب قانون مطبوعات

دسته بندی حقوقی موضوع اصلی مجموعه قوانین موضوع فرعی قوانین جیبی و رقعی نویسنده مطلب دوستدار مترجم نوبت چاپ ۱۱ سال انتشار ۱۳۹۸ زبان کتاب فارسی شابک قطع کتاب جیبی جلد کتاب شومیز تعداد صفحه ۲۲۶ صفحه وزن ۱۸۰ گرم
fd8023348da4d214531a652ede6acadd.jpeg
بستن

کتاب قانون خانواده

دسته بندی حقوقی موضوع اصلی مجموعه قوانین موضوع فرعی قوانین جیبی و رقعی نویسنده عارفه مدنی کرمانی مترجم نوبت چاپ ۱۸ سال انتشار ۱۳۹۸ زبان کتاب فارسی شابک ۹۶۴۶۱۵۳۲۶۷ قطع کتاب جیبی جلد کتاب شومیز تعداد صفحه ۲۶۶ صفحه وزن ۲۱۳ گرم
a4a16542ba02c2c652a2af68e1f023c5.jpeg
بستن

کتاب قانون صدور چک

دسته بندی حقوقی موضوع اصلی مجموعه قوانین موضوع فرعی قوانین جیبی و رقعی نویسنده حسین ساعتچی یزدی مترجم نوبت چاپ ۲۱ سال انتشار ۱۳۹۸ زبان کتاب فارسی شابک ۹۶۴۶۱۵۳۱۲۷ قطع کتاب جیبی جلد کتاب شومیز تعداد صفحه ۱۶۲ صفحه وزن ۱۳۰ گرم
9b956fca32a45460d4af660c92c82783.jpeg
بستن

کتاب باروری مصنوعی

دسته بندی حقوقی موضوع اصلی حقوق سلامت و پزشکی موضوع فرعی حقوق پزشکی نویسنده عباس نایب زاده مترجم نوبت چاپ ۱ سال انتشار ۱۳۸۰ زبان کتاب فارسی شابک ۹۶۴۶۱۵۳۹۲۵ قطع کتاب وزیری جلد کتاب شومیز تعداد صفحه ۶۱۴ صفحه وزن ۹۲۱ گرم
02a9c483ff75a6a4a214542955997111.jpeg
بستن

کتاب حقوق هسته ای

دسته بندی حقوقی موضوع اصلی حقوق انرژی موضوع فرعی حقوق هسته ای نویسنده کارلتون استوبیر_ الک بائر مترجم دکتر اصلی عباسی نوبت چاپ ۱ سال انتشار ۱۳۸۸ زبان کتاب فارسی شابک ۹۷۸۹۶۴۲۹۵۵۴۸۰ قطع کتاب وزیری جلد کتاب شومیز تعداد صفحه ۲۵۶ صفحه وزن ۳۸۴ گرم
4cab6a782812a5baddef7125caa9d4b3.jpeg
بستن

کتاب قانون کار ۹۸

دسته بندی حقوقی موضوع اصلی مجموعه قوانین موضوع فرعی قوانین جیبی و رقعی نویسنده حسین ساعتچی یزدی مترجم نوبت چاپ ۲۰ سال انتشار ۱۳۹۸ زبان کتاب فارسی شابک ۹۷۸۹۶۴۶۱۵۳۲۲۶ قطع کتاب جیبی جلد کتاب شومیز تعداد صفحه ۲۳۱ صفحه وزن ۱۸۵ گرم
d5ba7d1afe315ce1d3c6102fbfc8bfab.jpeg
بستن

کتاب حقوق ساختمان

دسته بندی حقوقی موضوع اصلی حقوق شهری، شهرداری و شورا موضوع فرعی حقوق شهرسازی نویسنده دکتر غلامرضا کامیار مترجم نوبت چاپ ۱ سال انتشار ۱۳۹۸ زبان کتاب فارسی شابک ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۳۸۵۱ قطع کتاب وزیری جلد کتاب شومیز تعداد صفحه ۴۵۸ صفحه وزن ۶۸۷ گرم
ba3c880eac196a4f16169ef63f07580e.jpeg
بستن

کتاب حقوق خانواده

دسته بندی حقوقی موضوع اصلی حقوق مدنی موضوع فرعی حقوق مدنی ۵ ( حقوق خانواده ) نویسنده دکتر علی قانعی، محمد یزدان مهر مترجم نوبت چاپ ۱ سال انتشار ۱۳۹۸ زبان کتاب فارسی شابک ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۱۹۹۴ قطع کتاب وزیری جلد کتاب شومیز تعداد صفحه ۱۷۰ صفحه وزن ۲۵۵ گرم
1fd075872d1e8dfde85a70c15848fe58.jpeg
بستن

کتاب حقوق تجارت ۱

خلاصه عناوین کتاب: ۱- نظام موضوعی۲- حقوق بازرگانی رشته ای مستقل است۳- منابع حقوق بازرگانی۴- اعمال بازرگانی ذاتی ۵- اعمال بازرگانی تبعی(نسبی)۶- بازرگان۷- الزام های بازرگان و اعتباردفاتر گوناگون
fbc4e7c16933be8bc45045b760bb52ed.jpeg
بستن

کتاب جزایر مصنوعی

دسته بندی حقوقی موضوع اصلی حقوق محیط زیست موضوع فرعی حقوق محیط زیست نویسنده محمدرضا بنایی، وحید قاسمی مترجم نوبت چاپ ۱ سال انتشار ۱۳۹۵ زبان کتاب فارسی شابک ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۷۰۱۹ قطع کتاب رقعی جلد کتاب شومیز تعداد صفحه ۱۸۲ صفحه وزن ۲۳۶ گرم
32fdc01655aa0db609a876ca551877bf.jpeg
بستن

کتاب خسارت تنبیهی

دسته بندی حقوقی موضوع اصلی حقوق مدنی موضوع فرعی حقوق مدنی ۴ ( الزامهای خارج از قرارداد) نویسنده نوید برومند مترجم نوبت چاپ ۱ سال انتشار ۱۳۹۶ زبان کتاب فارسی شابک ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۸۳۸۲ قطع کتاب وزیری جلد کتاب شومیز تعداد صفحه ۲۶۲ صفحه وزن ۳۹۳ گرم
59a673c2ec4264079f8a69833389a91e.jpeg
بستن

کتاب حقوق اورژانس

دسته بندی حقوقی موضوع اصلی حقوق سلامت و پزشکی موضوع فرعی حقوق سلامت نویسنده مایکل ابرن مترجم نیلوفر شهیدی نوبت چاپ ۱ سال انتشار ۱۳۹۵ زبان کتاب فارسی شابک ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۵۹۴۷ قطع کتاب وزیری جلد کتاب شومیز تعداد صفحه ۲۳۴ صفحه وزن ۳۵۱ گرم
0a648eed9e67244a354d47d4ee9b65f3.jpeg
بستن

کتاب پذیرش مجرمیت

دسته بندی حقوقی موضوع اصلی علوم جنایی موضوع فرعی جرم شناسی نویسنده یعقوب شایسته مترجم نوبت چاپ ۱ سال انتشار ۱۳۹۶ زبان کتاب فارسی شابک ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۸۰۱۶ قطع کتاب وزیری جلد کتاب شومیز تعداد صفحه ۲۷۸ صفحه وزن ۴۱۷ گرم
39ebcb7cb8b07680eb3f87bda4f25f05.jpeg
بستن

کتاب جرایم سایبری

دسته بندی حقوقی موضوع اصلی حقوق سایبر و فضای مجازی موضوع فرعی جرایم رایانه ای نویسنده دکتر عاطفه عباسی کلیمانی، عاطفه اکبری مترجم نوبت چاپ ۱ سال انتشار ۱۳۹۴ زبان کتاب فارسی شابک ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۴۲۰۹ قطع کتاب رقعی جلد کتاب شومیز تعداد صفحه ۲۲۰ صفحه وزن ۲۸۶ گرم
36fffe0ff0610129327762a2a33a3617.jpeg
بستن

کتاب حقوق کنسولی

دسته بندی حقوقی موضوع اصلی حقوق بین الملل موضوع فرعی حقوق بین الملل عمومی نویسنده دکترمنصوروفایی، عادله علیپور مترجم نوبت چاپ ۲ سال انتشار ۱۳۹۸ زبان کتاب فارسی شابک ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۵۲۲۰ قطع کتاب وزیری جلد کتاب شومیز تعداد صفحه ۱۸۴ صفحه وزن ۲۷۶ گرم
4cf7df4a8fe12dc7b99c1d5cba629675.jpeg
بستن

کتاب رسانه و جرم

دسته بندی حقوقی موضوع اصلی علوم جنایی موضوع فرعی جرم شناسی نویسنده ایون جوکز مترجم محمد تقی نوری نوبت چاپ ۱ سال انتشار ۱۳۹۴ زبان کتاب فارسی شابک ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۴۹۶۴ قطع کتاب وزیری جلد کتاب شومیز تعداد صفحه ۳۱۸ صفحه وزن ۴۷۷ گرم
6ec313827617817db3995f99b373c935.jpeg
بستن

کتاب مکتب شیکاگو

دسته بندی حقوقی موضوع اصلی علوم جنایی موضوع فرعی جرم شناسی نویسنده میر روح الله صدیق مترجم نوبت چاپ ۲ سال انتشار ۱۳۹۵ زبان کتاب فارسی شابک ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۲۰۲۱ قطع کتاب وزیری جلد کتاب شومیز تعداد صفحه ۱۵۶ صفحه وزن ۲۳۴ گرم
85a0e899906b105fd0433c793901d9cd.jpeg
بستن

کتاب حق بر توسعه

دسته بندی حقوقی موضوع اصلی حقوق بشر موضوع فرعی کلیات حقوق بشر نویسنده دکتر ایرج رضایی نژاد مترجم نوبت چاپ ۱ سال انتشار ۱۳۹۷ زبان کتاب فارسی شابک ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۹۸۸۴ قطع کتاب وزیری جلد کتاب شومیز تعداد صفحه ۱۸۸ صفحه وزن ۲۸۲ گرم
25c61f41476fb513ca75b21c8e5a6f76.jpeg
بستن

کتاب عدالت طبیعی

دسته بندی حقوقی موضوع اصلی کلیات حقوق موضوع فرعی فلسفه حقوق نویسنده دکتر محمد جواد جاوید مترجم نوبت چاپ ۱ سال انتشار ۱۳۸۹ زبان کتاب فارسی شابک ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۰۰۳۴ قطع کتاب وزیری جلد کتاب شومیز تعداد صفحه ۲۵۵ صفحه وزن ۳۸۲ گرم
a7cb5310f024f94f1558a71b6573c689.jpeg
بستن

کتاب حقوق تطبیقی

دسته بندی حقوقی موضوع اصلی حقوق تطبیقی موضوع فرعی حقوق تطبیقی نویسنده دکتر محمد تقی رفیعی مترجم نوبت چاپ ۳ سال انتشار ۱۳۹۷ زبان کتاب فارسی شابک ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۰۲۵۶ قطع کتاب وزیری جلد کتاب شومیز تعداد صفحه ۲۵۳ صفحه وزن ۳۷۹ گرم
70b4874c359853c42d9d849ac57966d1.jpeg
بستن

کتاب سیاست جنایی

دسته بندی حقوقی موضوع اصلی علوم جنایی موضوع فرعی عدالت کیفری و سیاست جنایی نویسنده دکتر سلمان کونانی، دکتر اسلام مندنی، جمال انصاری مترجم نوبت چاپ ۳ سال انتشار ۱۳۹۴ زبان کتاب فارسی شابک ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۰۸۶۷ قطع کتاب وزیری جلد کتاب شومیز تعداد صفحه ۳۴۸ صفحه وزن ۵۲۲ گرم
76439800743bd4d803244490945fc2ab.jpeg
بستن

کتاب تعهد تخییری

دسته بندی حقوقی موضوع اصلی حقوق مدنی موضوع فرعی حقوق مدنی ۳ ( تعهدات ) نویسنده دکتر خدیجه مظفری مترجم نوبت چاپ ۱ سال انتشار ۱۳۹۴ زبان کتاب فارسی شابک ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۲۸۲۳ قطع کتاب وزیری جلد کتاب شومیز تعداد صفحه ۲۶۳ صفحه وزن ۳۹۴ گرم
caa07a6c3aa0ccc30cdeaa53f665c2c0.jpeg
بستن

کتاب ژنتیک و جرم

دسته بندی حقوقی موضوع اصلی حقوق جزا موضوع فرعی مسئولیت کیفری نویسنده آرمین علیمردانی، علی متولی زاده، مصطفی واحدی مترجم نوبت چاپ ۱ سال انتشار ۱۳۹۴ زبان کتاب فارسی شابک ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۲۹۷۷ قطع کتاب رقعی جلد کتاب شومیز تعداد صفحه ۲۳۳ صفحه وزن ۳۰۲ گرم
99c809c9dee8e1c937a56e278032eb8e.jpeg
بستن

کتاب فرهنگ حقوقی

دسته بندی حقوقی موضوع اصلی فرهنگ و دانشنامه های حقوقی موضوع فرعی فرهنگ حقوقی نویسنده دکتر محمد تقی رفیعی مترجم نوبت چاپ ۱۶ سال انتشار ۱۳۹۸ زبان کتاب فارسی شابک ۹۷۸۹۶۴۶۱۵۳۲۵۷ قطع کتاب جیبی جلد کتاب گالینگور تعداد صفحه ۵۸۸ صفحه وزن ۸۲۳ گرم
09ab1650c3742b28c007a1ea226789b5.jpeg
بستن

کتاب قانون اساسی

دسته بندی حقوقی موضوع اصلی مجموعه قوانین موضوع فرعی قوانین جیبی و رقعی نویسنده دکتر سید عباس حسینی نیک مترجم نوبت چاپ ۲۵ سال انتشار ۱۳۹۸ زبان کتاب فارسی شابک ۹۶۴۶۱۵۳۰۵۴ قطع کتاب جیبی جلد کتاب شومیز تعداد صفحه ۱۳۸ صفحه وزن ۱۱۰ گرم
ea797baabedd747af1b9429e8523854e.jpeg
بستن

کتاب قانون تجارت

دسته بندی حقوقی موضوع اصلی مجموعه قوانین موضوع فرعی قوانین جیبی و رقعی نویسنده حسین ساعتچی یزدی مترجم نوبت چاپ ۲۶ سال انتشار ۱۳۹۹ زبان کتاب فارسی شابک ۹۷۸۹۶۴۶۱۵۳۲۳۳ قطع کتاب جیبی جلد کتاب شومیز تعداد صفحه ۳۴۲ صفحه وزن ۲۷۴ گرم
e70cea4f8729558b6505051402fcf771.jpeg
بستن

کتاب قانون بیمه

دسته بندی حقوقی موضوع اصلی مجموعه قوانین موضوع فرعی قوانین جیبی و رقعی نویسنده جواد صفایی مهر مترجم نوبت چاپ ۱۹ سال انتشار ۱۳۹۹ زبان کتاب فارسی شابک قطع کتاب جیبی جلد کتاب شومیز تعداد صفحه ۲۲۰ صفحه وزن ۱۷۶ گرم
561a416cda1236d80ab598c77b509ec5.jpeg
بستن

کتاب قانون مدنی

دسته بندی حقوقی موضوع اصلی مجموعه قوانین موضوع فرعی قوانین جیبی و رقعی نویسنده دکتر سید عباس حسینی نیک مترجم نوبت چاپ ۲۶ سال انتشار ۱۳۹۹ زبان کتاب فارسی شابک ۹۷۸۹۶۴۶۱۵۳۳۵۶ قطع کتاب جیبی جلد کتاب شومیز تعداد صفحه ۲۵۶ صفحه وزن ۲۰۵ گرم
c1a17c230b642dfe3c731900cc5ac3cd.jpeg
بستن

کتاب علوم جنایی

دسته بندی حقوقی موضوع اصلی علوم جنایی موضوع فرعی عدالت کیفری و سیاست جنایی نویسنده قاسم مرادی مترجم نوبت چاپ ۱ سال انتشار ۱۳۹۸ زبان کتاب فارسی شابک ۹۷۸۶۲۲۹۶۱۱۷۱۵ قطع کتاب وزیری جلد کتاب شومیز تعداد صفحه ۱۹۲ صفحه وزن ۲۸۸ گرم
e01f0b6cb4f70e6fcce085da0b8fd56b.jpeg
بستن

کتاب حقوق بانکی

دسته بندی حقوقی موضوع اصلی حقوق تجارت موضوع فرعی حقوق بانکی نویسنده محسن شاه محمودی مترجم نوبت چاپ ۱ سال انتشار ۱۳۹۴ زبان کتاب فارسی شابک ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۳۱۳۴ قطع کتاب رقعی جلد کتاب شومیز تعداد صفحه ۱۹۸ صفحه وزن ۲۵۷ گرم
472cb2788dc2dbd86b7ff0fc57c336ff.jpeg
بستن

کتاب فلسفه حقوق

دسته بندی حقوقی موضوع اصلی کلیات حقوق موضوع فرعی فلسفه حقوق نویسنده دکتر غفور خوئینی مترجم نوبت چاپ ۲ سال انتشار ۱۳۹۷ زبان کتاب فارسی شابک ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۲۵۳۳ قطع کتاب وزیری جلد کتاب شومیز تعداد صفحه ۴۰۲ صفحه وزن ۶۰۳ گرم
602830c5cbac9ba755fbc076cb7415d7.jpeg
بستن

کتاب حقوق اداری

دسته بندی حقوقی موضوع اصلی حقوق اداری موضوع فرعی کلیات حقوق اداری نویسنده دکتر روح الله خلیلی نژاد مترجم نوبت چاپ ۱ سال انتشار ۱۳۹۵ زبان کتاب فارسی شابک ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۴۹۳۳ قطع کتاب رقعی جلد کتاب شومیز تعداد صفحه ۲۲۸ صفحه وزن ۲۹۶ گرم
64c888fd2351dc70a0f484e81157a139.jpeg
بستن

کتاب حقوق گمرکی

دسته بندی حقوقی موضوع اصلی حقوق حمل و نقل موضوع فرعی حقوق گمرکی نویسنده سعیده غیب غلامی مترجم نوبت چاپ ۱ سال انتشار ۱۳۹۴ زبان کتاب فارسی شابک ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۳۶۰۸ قطع کتاب وزیری جلد کتاب شومیز تعداد صفحه ۲۴۰ صفحه وزن ۳۶۰ گرم
cc4a8e87b48e918c4cefaa773acb6c90.jpeg
بستن

کتاب طلب مشترک

دسته بندی حقوقی موضوع اصلی حقوق مدنی موضوع فرعی کلیات حقوق مدنی نویسنده دکتر رسول ملکوتی مترجم نوبت چاپ ۱ سال انتشار ۱۳۹۶ زبان کتاب فارسی شابک ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۷۸۹۷ قطع کتاب رقعی جلد کتاب شومیز تعداد صفحه ۱۵۶ صفحه وزن ۲۰۲ گرم
a12f7903066dbe7dfbd7ac45e67b5155.jpeg
بستن

کتاب ضمان قهری

دسته بندی حقوقی موضوع اصلی حقوق مدنی موضوع فرعی حقوق مدنی ۴ ( الزامهای خارج از قرارداد) نویسنده دکتر رسول ملکوتی مترجم نوبت چاپ ۱ سال انتشار ۱۳۹۷ زبان کتاب فارسی شابک ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۹۲۷۳ قطع کتاب وزیری جلد کتاب شومیز تعداد صفحه ۳۴۶ صفحه وزن ۵۱۹ گرم
458e9f1d2c4bcc584d82823e20bc4e47.jpeg
بستن

کتاب حقوق بیمه

دسته بندی حقوقی موضوع اصلی حقوق کار و بیمه موضوع فرعی حقوق بیمه و تامین اجتماعی نویسنده عارفه مدنی کرمانی مترجم نوبت چاپ ۱۰ سال انتشار ۱۳۹۸ زبان کتاب فارسی شابک ۹۷۸۹۶۴۶۱۵۳۱۳۴ قطع کتاب رقعی جلد کتاب شومیز تعداد صفحه ۲۵۴ صفحه وزن ۳۳۰ گرم
fa741de90b77a51c04d164bea59999a3.jpeg
بستن

کتاب حقوق مدنی

دسته بندی حقوقی موضوع اصلی حقوق مدنی موضوع فرعی کلیات حقوق مدنی نویسنده محمد بروجردی عبده مترجم نوبت چاپ ۴ سال انتشار ۱۳۹۷ زبان کتاب فارسی شابک ۹۷۸۹۶۴۶۱۵۳۹۹۸ قطع کتاب وزیری جلد کتاب شومیز تعداد صفحه ۳۸۸ صفحه وزن ۵۸۲ گرم
e351b32e9c80c0c55c783e9965c27504.jpeg
بستن

کتاب حقوق کار

دسته بندی حقوقی موضوع اصلی حقوق کار و بیمه موضوع فرعی حقوق کار نویسنده دکتر ابوالفضل رنجبری مترجم نوبت چاپ ۱۸ سال انتشار ۱۳۹۹ زبان کتاب فارسی شابک ۹۷۸۹۶۴۶۱۵۳۳۸۷ قطع کتاب وزیری جلد کتاب شومیز تعداد صفحه ۱۷۶ صفحه وزن ۲۶۴ گرم
11d10b9879c794046e8f248b835cd6da.jpeg
بستن

کتاب gcse law

دسته بندی حقوقی موضوع اصلی متون حقوقی موضوع فرعی متون حقوقی انگلیسی نویسنده براوون مترجم نوبت چاپ ۱۲ سال انتشار ۱۳۹۷ زبان کتاب فارسی شابک ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۰۸۵۰ قطع کتاب وزیری جلد کتاب شومیز تعداد صفحه ۲۸۶ صفحه وزن ۴۲۹ گرم
954306cdab0a475bb1cdca8f3d3757b7.jpeg
بستن

کتاب عقد ضمان

دسته بندی حقوقی موضوع اصلی حقوق مدنی موضوع فرعی حقوق مدنی ۷ ( عقود معین ۲ ) نویسنده آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی مترجم نوبت چاپ ۲ سال انتشار ۱۳۹۳ زبان کتاب فارسی شابک ۹۷۸۹۶۴۷۸۲۰۹۰۵ قطع کتاب وزیری جلد کتاب شومیز تعداد صفحه ۱۶۰ صفحه وزن ۲۴۰ گرم
cd7159e62fd98c48c3cc59e869d6ad61.jpeg
بستن

کتاب حقوق نشر

دسته بندی حقوقی موضوع اصلی حقوق مالکیت فکری موضوع فرعی حقوق مالکیت ادبی و هنری نویسنده دکتر سید عباس حسینی نیک مترجم نوبت چاپ ۳ سال انتشار ۱۳۹۸ زبان کتاب فارسی شابک ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۸۹۶۲ قطع کتاب وزیری جلد کتاب شومیز تعداد صفحه ۲۳۴ صفحه وزن ۳۵۱ گرم
c7a69af8019638befb2141e5a82a2bd8.jpeg
بستن

کتاب حقوق آب

دسته بندی حقوقی موضوع اصلی حقوق بشر موضوع فرعی حقوق آب نویسنده یوسف ذوالفقاری مترجم نوبت چاپ ۲ سال انتشار ۱۳۹۵ زبان کتاب فارسی شابک ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۰۴۰۹ قطع کتاب وزیری جلد کتاب شومیز تعداد صفحه ۱۹۶ صفحه وزن ۲۹۴ گرم
054ffcff7f4239d52b457949ba038b8e.jpeg
بستن

پرسش و پاسخ های دعاوی تصرف

تماس بگیرید
در این کتاب به نظریات مشورتی و نشست های قضایی درمورد دعاوی تصرف دسترسی خواهید داشت و با مطالعه آنها می توانید درمورد دعاوی تصرف عدوانی بهتر اقدام کنید.
250ba5e72e572887c6a1cb7c3cbb5279.jpeg
بستن

حقوق بشردوستانه بین المللی؛رهیافتی اسلامی

۶۵۰,۰۰۰ ریال
مشخصات کتاب *** ناشر کتاب : سخن***** / مولف کتاب : مصطفی محقق داماد***** / گروه بندی کتاب : حقوق و قوانین***** / قطع کتاب : رقعی***** / نوع جلد کتاب : زرکوب***** / تعداد صفحات کتاب : ۳۱۲صفحه ***** / شابک کتاب : ۹۷۸۹۶۴۳۷۲۹۷۳۸***** / نوبت چاپ کتاب : ۱***** / سال چاپ کتاب : ۱۳۹۸***** / وزن کتاب : ۴۸۰گرم ***** / کد محصول : ۸۶۰۱۲-۳۰۳۰ ***** / قیمت پشت جلد کتاب : ۶۵۰۰۰۰ ریال ***** / مشخصات تکمیلی کتاب : :(جنبه های مذهبی اسلام،حقوق بشر)
a5671b408cc8c5489763e7c96b97da53.jpeg
بستن

نظریه عمومی نفی دشواری در حقوق اسلامی

۱,۱۵۰,۰۰۰ ریال
مشخصات کتاب *** ناشر کتاب : سخن***** / مولف کتاب : مصطفی محقق داماد***** / گروه بندی کتاب : حقوق و قوانین***** / قطع کتاب : وزیری***** / نوع جلد کتاب : زرکوب***** / تعداد صفحات کتاب : ۵۰۶صفحه ***** / شابک کتاب : ۹۷۸۹۶۴۳۷۲۹۷۵۲***** / نوبت چاپ کتاب : ۱***** / سال چاپ کتاب : ۱۳۹۸***** / وزن کتاب : ۸۵۶گرم ***** / کد محصول : ۸۶۰۱۶-۳۰۳۰ ***** / قیمت پشت جلد کتاب : ۱۱۵۰۰۰۰ ریال ***** / مشخصات تکمیلی کتاب : :(تعهدات،حقوق،با همکاری حانیه ذاکری)
جلد کتاب نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری خالقی چاپ 15
بستن

نکته های آیین دادرسی کیفری دکتر خالقی

شابک : توضیحات : کتاب نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری دکتر خالقی - چاپ چهاردهم در کتاب حاضر به تفکیک هر ماده، نکات مورد نظر ذیل مواد قانونی مطرح شده است. از جمله امتیازات کتاب گنجاندن قوانین خاصی است که در مواد قانونی به آنها اشاره شده است. همچنین آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی به فراخور مطالب در کتاب بیان شده اند. در واقع مخاطب هم مواد قانونی را در اختیار دارد و هم شرح نکات مورد نیاز مولف: دکتر علی خالقی ناشر: انتشارات شهر دانش
f1da836244dcef0ea5070e190d9636e3.jpeg
بستن

تست حقوق مدنی جرعه نوش

شابک : توضیحات : کتاب تست حقوق مدنی مجتبی جرعه نوش انتشارات دادآفرین - چاپ دوازدهم ویژه آزمون های کارشناسی ارشد، دکتری، وکالت، قضاوت، سردفتری و ... مشتمل بر ۱۰۶۰ سوال تالیفی کتاب حاضر حاصل تجربه طراحی سوالات چهار گزینه ای حقوق مدنی در آمون های آزمایشی موسسه دادآفرین است. سطح عمومی این سوالات به مراتب بالاتر از سطح سوالات آزمون های قدیمی حقوقی است و تا حد امکان کوشش شده است سوالات ابتکاری و بدیع باشد.   مولف: مجتبی جرعه نوش ناشر: دادآفرین
63ddde26f5628e7f1e116b7761dca352.jpeg
بستن

تست حقوق جزای احمد غفوری

شابک : توضیحات : کتاب تست حقوق جزای عمومی و اختصاصی غفوری مجموعه سوالات چهارگزینه ای حقوق جزای عمومی و اختصاصی مشتمل بر: سوالات تالیفی و سوالات آزمون های وکالت، قضاوت، ارشد و دکتری دارای پاسخنامه کاملا تشریحی و نوشتن متن مواد قانونی در پاسخنامه ادغام سوالات مشابه آزمون های حقوقی در قالب یک سوال رعایت استاندارد در طرح تست و پرهیز از طرح تست های اختلافی بیان علت نادرستی گزینه ها در موارد مورد نیاز مشتل بر چند دوره برای تثبیت مطالب   مولف: احمد غفوری ناشر: انتشارات آریاداد
bd242a76d921a10bf1aa497d8cf18940.jpeg
بستن

حقوق اموال و مالکیت امین امیرحسینی

شابک : ۹۷۸-۶۲۲-۶۷۴۷-۶۹-۱ توضیحات : کتاب حقوق اموال و مالکیت امین امیرحسینی
5b8428b6dcc9eee39232ff0ce6fc06e6.jpeg
بستن

مختصر جرم شناسی شیرین بیات

شابک : ۹۷۸-۶۲۲-۶۷۴۷-۷۸-۳ توضیحات : کتاب مختصر جرم شناسی شیرین بیات - چاپ دوم مشتمل بر ۹ فصل: کلیات جرم شناسی فصل اول: جرم شناسی کلاسیک فصل دوم: جرم شناسی اثباتی فصل سوم: اصلاح و درمان/ بازپروری فصل چهارم: پیشگیری وضعی فصل پنجم: نظریات جامعه شناخی فصل ششم: جرم شناسی ریسک مدار فصل هفتم: جرم شناسی واکنش اجتماعی فصل هشتم: عدالت ترمیمی فصل نهم: بزه دیده شناسی   مولف: شیرین بیات، الهه لطفعلی زاده ناشر: انتشارات اندیشه ارشد   جهت دانلود کلیک کنید: مختصر جرم شناسی  
456cbb0fc271927c8b7c1b18c2cce95a.jpeg
بستن

کلیات حقوق تجارت

شابک : ۹۷۸-۶۲۲-۶۷۴۷-۷۰-۷ توضیحات : کتاب کلیات حقوق تجارت مشتمل بر نه گفتار: تعریف تاجر و معاملات تجاری تعهدات تاجر دلال حق العمل کاری متصدی حمل و نقل قائم مقام تجاری عملیات بانکداری عملیات بیمه ای بیمه اجباری   مولف: امین امیرحسینی ناشر: انتشارات اندیشه ارشد
99a9c358271972a0d22bc2f02ce04478.jpeg
بستن

روش تحقیق در علم حقوق

شابک : ۹۷۸-۶۲۲-۶۷۴۷-۶۷-۷ توضیحات : کتاب روش تحقیق در علم حقوق مشتمل بر سه فصل: تعاریف و مبانی نظری مراحل تحقیق نگارش اجزای تحقیق   مولف: امین امیرحسینی ناشر: انتشارات اندیشه ارشد   جهت دانلود کلیک کنید: روش تحقیق در علم حقوق  
73665b06d67139df6c04949a4469946e.jpeg
بستن

شرح دکترین قانون مدنی

شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۱۱۵-۹۶۳-۳ توضیحات : کتاب شرح دکترین قانون مدنی (آزمونی، تشریحی، کاربردی) تفسیر ماده به ماده قانون مدنی شرح تمام مواد قانون مدنی بر پایه نظرات دکترین حقوق مدنی ذکر نظرات اختلافی و انتخاب نظر صائب در آزمون های حقوقی نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظریه های شورای نگهبان آراء وحدت رویه و برای اولین بار تطبیق مواد قانون مدنی با قوانین مرتبط کتاب حاضر مجموعه ای از نظرات اساتید مطرح می باشد که به ترتیب هر ماده دسته بندی شده است. در واقع این اثر دایره المعارفی از ایده های صاحب نظران بنام حقوق مدنی از جمله (استاد دکتر کاتوزیان، دکتر امامی، دکتر لنگرودی، دکتر صفایی و ...) است. این کتاب تنها نگاه آزمونی نداشته و می تواند مورد استفاده وکلای محترم و اساتید گرانقدر نیز واقع شود.   مولف: بهزاد کریمی ناشر: انتشارات ارشد جهت دانلود کلیک کنید: شرح دکترین قانون مدنی  
f3d108f410770db1ba25843952127c4d.jpeg
بستن

منتخب قوانین خاص آیین دادرسی مدنی گرامی

شابک : ۹۷۸-۶۲۲-۶۷۴۷-۶۵-۳ توضیحات : کتاب منتخب قوانین خاص آیین دادرسی مدنی همراه با نکات کلیدی، آراء وحدت رویه، تست‌های طبقه‌بندی شده موضوعی ویژه آزمون‌های حقوقی، وکالت، قضاوت و سردفتری، کارشناسی ارشد مشتمل بر: آیین نامه ی اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الإجرا سؤالات چهارگزینه ای آیین دادرسی کار سؤالات چهارگزینه ای قانون اجرای احکام مدنی سؤالات چهارگزینه ای قانون دیوان عدالت اداری سؤالات چهارگزینه ای ترتیب رسیدگی سؤالات چهارگزینه ای قانون شورای حل اختلاف سؤالات چهارگزینه ای   ناشر: انتشارات اندیشه ارشد مولف: امید گرامی جهت دانلود کلیک کنید: منتخب قوانین خاص آئین دادرسی مدنی
fcc664a06abaa48c857f2f0f4013b090.jpeg
بستن

تمرکز طراح آیین دادرسی مدنی

شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۱۱۵-۹۶۶-۴ توضیحات : کتاب تمرکز طراح آیین دادرسی مدنی ویژه جمع بندی مرور سریع آیین دادرسی مدنی در ۱۰ روز منبعی مختصر و در عین حال غنی از کتب مرجع آئین دادرسی مدنی و منابع آزمونی جهت دوران مرور آنچه نگارنده در این مجموعه ارائه کرده است برگرفته از آرای صاحب نظران و بزرگان عرصه آیین دادرسی مدنی است و سعی شده است مطالب به زبانی ساده تر از کتب مرجع بیان شود. بخش‌های کتاب: بخش اول، شامل: تشریح خلاصه و مفید قانون آیین دادرسی مدنی بر اساس سر فصل‌های قانون نکات مهم و دسته بندی شده قوانین خاص آیین دادرسی مدنی مفاد آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور از سال ۱۳۲۳ تاکنون جدول مواعد در ارائه مطالب در بخش اول سعی شده است نظرات اساتید بنام که در فهرست مآخذ و منابع ذکر شده اند به زبانی کمتر فنی بیان شود و عصاره‌ای از مطالبی که گاهاً در چند صفحه در کتب مرجع مطرح شده است را در چند سطر به صورت خلاصه و کاملاً مفید و کلیدی در اختیار عزیزان قرار دهیم و به گونه‌ای که مخاطبان محترم چیزی را از اصل مطلب از دست نداده باشند. بخش دوم: که به قوانین خاص پرداخته است نیز به صورت نموداری و مختصر، مطالب مهم قانون تدارک دیده شده است. بخش سوم: به «مفاد» آرای وحدت رویه اختصاص داده شده است. این بخش، مهم و تاثیرگذار است و نوآوری خوبی صورت گرفته است تا نتیجه چندین صفحه رای مربوط به هیات عمومی دیوان در یک یا چند سطر به صورت خلاصه تقدیم گردد. آنچه عزیزان در آزمون‌های حقوقی نیاز دارند همین «نتیجه گیری» رای وحدت رویه است. بخش چهارم: نیز جدول مواعد را برای مخاطبان محترم تدارک دیده است که بر خلاف سایر جداول موجود، نه تنها خود قانون آیین دادرسی مدنی بلکه تمام قوانین خاص مربوطه را نیز پوشش داده است و کارکردی شبیه فرهنگ حقوقی در این زمینه ایفا می کند و برای سهولت و سرعت در یادگیری بسیار مفید خواهد بود.   مولف: حمید قهرمانی ناشر: انتشارات ارشد جهت دانلود کلیک کنید: تمرکز طراح آیین دادرسی مدنی
e912de3f1ae1e08675a807732949633c.jpeg
بستن

شرح آزمونی قانون مجازات اسلامی احمد غفوری

شابک : توضیحات : کتاب شرح آزمونی قانون مجازات اسلامی احمد غفوری - چاپ بیست و چهارم شرح آزمونی حقوق جزای عمومی و اختصاصی مشتمل بر: ارائه نکات مورد نیاز آزمون‌های حقوقی ذیل هر ماده ذکر دیدگاه مورد توجه طراحان آزمون ذیل مواد و پرهیز از ارائه نظرات متعدد ارائه مثال‌های متعدد و استفاده از جداول در موارد مورد نیاز ارائه آرای وحدت رویه، نظرات حقوقدانان و قوانین خاص مرتبط ذیل هر ماده توضیح مواد مرتبط قانون به صورت یکجا توضیح و تفصیل کامل قانون تعزیرات و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به همراه خلاصه مکاتب کیفری و حدود ۲۰۰ ماده از قوانین خاص مورد نیاز آزمون‌های حقوقی   مولف: احمد غفوری ناشر: انتشارات آریاداد
afdd16657f91811693a039ac93e78f8b.jpeg
بستن

اصول فقه سمیرا محمدی

شابک : توضیحات : کتاب اصول فقه به روش ساده سمیرا محمدی - جلد اول و دوم مشتمل بر: طرح مباحث اصولی به صورت جامع و روان همراه با مثال های متعدد حقوقی خلاصه مطالب، نمودارها و جداول و سوالات آزمون وکالت و سراسری   مولف: سمیرا سید محمدی ناشر: دادآفرین
c771fd94eae66ad825e610ea64e1a10d.jpeg
بستن

بانک سوالات کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل

شابک : ۹۷۸-۶۲۲-۶۷۴۷-۶۰-۸ توضیحات : کتاب بانک تست کارشناسی ارشد ۸۵ تا ۹۸ حقوق تجارت بین الملل مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل شامل دروس: متون حقوق به زبان انگلیسی حقوق مدنی حقوق تجارت حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل خصوصی ناشر: انتشارات اندیشه ارشد
517a75b9a29e9ee855a8f03abb705e79.jpeg
بستن

مجموعه سوالات طبقه بندی شده اصول فقه باقری راد

شابک : ۹۷۸-۹۶۴-۸۴۰۱-۷۵-۴ توضیحات : کتاب تست اصول فقه باقری راد - چاپ هشتم مجموعه سوالات طبقه بندی شده موضوعی اصول فقه آزمون های کانون وکلا و کارشناسی ارشد همراه با: پاسخنامه های تشریحی و نموداری خلاصه مطالب در قالب نموداری و مثال های کاربردی و مثال های قانونی   مولف: دکتر ابولفضل باقری راد ناشر: نیک اندیشان راد
4c2b8ece3da07695d5ba2fb65d0ea3e8.jpeg
بستن

آزمون یار آیین دادرسی مدنی گرامی ویرایش ۹۹

شابک : ۹۷۸-۶۲۲-۶۷۴۷-۱۸-۹ توضیحات : کتاب آزمون یار آیین دادرسی مدنی ویرایش ۹۹ به روزترین کتاب تست آیین دادرسی مدنی منطبق با لیست منتشر شده از طرف کانون وکلا حاوی ۱۲۰۰ تست طبقه بندی شده تالیفی و سوالات کلیه آزمون های حقوقی تا ۹۸ همراه با پاسخ های کاملا تشریحی به انضمام تست های قوانین خاص و آراء وحدت رویه ویژگی های بارز این کتاب: ✅ طرح سوالات تالیفی منطبق با منابع مرجع با ذکر نکات مرتبط ✅ طرح سوالات قوانین خاص مرتبط با آیین دادرسی مدنی برحسب لیست ارائه شده کانون وکلا ✅ ذکر تمام مباحث و نکات آزمونی آیین دادرسی و عدم نیاز به سایر منابع ✅ ذکر سوالات تالیفی از مواد قانونی در قالب مثالهای عرفی ✅ توجه به تمام سطوح علمی داوطلبان محترم سوالاتی که در این کتاب مطرح شده قریب به یقین با سوالات آزمون وکالت پیش رو همانند دو روی یک سکه خواهد بود!!! مولف: استاد امید گرامی طیبی  ناشر: انتشارات اندیشه ارشد
9feae714144666a6a80a6825071c99b8.jpeg
بستن

تمرکز طراح اصول فقه

شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۱۱۵-۹۶۲-۶ توضیحات : کتاب تمرکز طراح اصول فقه مرور سریع و دقیق اصول فقه در ۱۰ روز منبعی مختصر و در عین حال غنی از کتب مرجع اصول فقه و منابع آزمونی جهت دوران مرور و جمع بندی قابل استفاده برای اساتید، دانشجویان، داوطلبان آزمون های حقوقی موارد متمایز کننده کتاب تمرکز طراح اصول فقه شامل: ۱ – به کارگیری تمامی کتب مرجع اصول فقه ۲ – ارائه راهکارهای کلیدی و میانبر برای سریع تر رسیدن به پاسخ صحیح ۳ - طبقه بندی تمامی مواد قانونی مرتبط با مباحث اصول فقه مولف: آزیتا قربانی رحیم، مدرس دانشگاه ناشر: انتشارات ارشد   جهت دانلود کلیک کنید: تمرکز طراح اصول فقه  
c3fe1276ce9213a850a8278ca5b6419f.jpeg
بستن

تمرکز طراح حقوق تجارت

شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۱۱۵-۹۶۱-۹ توضیحات : کتاب تمرکز طراح حقوق تجارت منبعی مختصر و در عین حال غنی از کتب مرجع حقوق تجارت و منابع آزمونی جهت دوران مرور و جمع بندی قابل استفاده برای اساتید، دانشجویان، داوطلبان آزمون های حقوقی موارد متمایز کننده کتاب تمرکز حقوق تجارت شامل: ۱ – استفاده از منابع غنی و مرجع درس حقوق تجارت ۲ – حجم کم کتاب نسبت به کتب مشابه که در عین حال با پوشش نکات مورد نیاز درس حقوق تجارت باعث افزایش قدرت مرور داوطلب در ماه های پایانی مطالعه می گردد. ۳ - خودداری کردن از ذکر نکات اختلافی که ممکن است باعث گمراهی داوطلب در هنگام مطالعه گردد. ۴ – نثر روان و ساده کتاب در توضیح مطالب که برای داوطلبان با سطوح علمی مختلف، مناسب و راهگشا خواهد بود.   مولف: جواد ارتیشدار، رتبه یک آزمون وکالت ناشر: انتشارات ارشد   جهت دانلود کلیک کنید: تمرکز طراح حقوق تجارت
b0ed74ae0098acdf5e8a4f96e2a65832.jpeg
بستن

تست حقوق تجارت قربانی

شابک : توضیحات : کتاب مجموعه پرسش های چهارگزینه ای طبقه بندی شده حقوق تجارت - چاپ سی ام ۱۳۹۸ تالیف دکتر مجید قربانی انتشارات چتر دانش همراه با پاسخ های کاملا تشریحی به پرسش های چهارگزینه ای در آزمون های کارشناسی ارشد، دکتری، وکالت، قضاوت همراه با سوالات کارشناسی ارشد حقوق ۹۷، قضاوت ۹۷، وکالت ۹۷ و دکتری حقوق ۹۸
3cc1670936ea228d9b2bb36456b49cb0.jpeg
بستن

نکات طلایی و نموداری اصول فقه

شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۶۷۴۷-۱۲-۷ توضیحات : کتاب نکات طلایی و نموداری اصول فقه مشتمل بر: برجسته سازی نکات مهم تفکیک مباحث مهم نکات طلایی ارائه مباحث به صورت  نموداری و رنگی مرور و جمع بندی سریع ویژه  داوطلبان کلیه آزمون های حقوقی کتاب حاضر بر اساس منابع غنی که در زمینه علم اصول موجود است،نوشته شده تا برای آزمون‌های حقوقی کاربرد داشته باشد. کتاب نکات طلایی و نموداری اصول فقه برگرفته از نکات، تست‌های ادوار گذشته و تمارین و مبانی علم اصول است. در این کتاب از مباحث نظری و ملال‌آور دوری شده تا برای ماه‌های پایانی و جمع‌بندی به راحتی بتواند مورد استفاده قرار بگیرد. مولف: الهه قنبری ناشر: انتشارات اندیشه ارشد قطع: وزیری، ۲۱۵ صفحه
3e530912ac52226696dfa6c57bcf9e27.jpeg
بستن

شرح پیشرفته قانون تجارت گرامی چاپ دوم ویرایش ۹۹

شابک : ۹۷۸-۶۲۲-۶۷۴۷-۷۴-۵ توضیحات : کتاب شرح پیشرفته قانون تجارت ابتکاری جدید در قانون تجارت چاپ دوم ویرایش ۹۹ در ۳۸۲ صفحه   ویژگی های بارز این کتاب تدوین کتاب بر اساس اخرین اصلاحات از جمله قانون صدور چک تشریح تمام نکات تجارت اعم از قانون تجارت و قوانین خاص مرتبط دسته بندی مطالب به بهترین نحو ممکن تطبیق نکات مشابه در کنار هم خصوصا مبحث شرکت های تجاری رفع تمام نواقص کتاب های موجود در بازار (کتاب کاملا جامع و مانع میباشد ) ذکر مثالهای عرفی برای هر مبحث جهت ساده سازی حقوق تجارت در نظم نوین تشریح تمام سوالات ادوار گذشته به صورت نکته علمی توجه به تمام سطوح علمی داوطلبان محترم   مولف: امید گرامی طیبی ناشر: انتشارات اندیشه ارشد   جهت دانلود کلیک کنید: شرح پیشرفته قانون تجارت چاپ دوم ویرایش ۹۹
b7ccee190e33a92ca523e762506ee962.jpeg
بستن

شرح پیشرفته آیین دادرسی مدنی گرامی چاپ دوم ویرایش ۹۹

شابک : ۹۷۸-۶۲۲-۶۷۴۷-۷۵-۲ توضیحات : کتاب شرح پیشرفته آیبن دادرسی مدنی چاپ دوم - ویرایش  ۹۹ در ۴۱۲ صفحه ابتکاری جدید در آیین دادرسی مدنی ویژگی های بارز این کتاب عبارتند از: شرح مواد قانونی در نظم آزمون تطبیق مواد مشابه و مرتبط در قانون آیین دادرسی مدنی تطبیق مواد مشابه قانون آیین دادرسی مدنی با قانون آیین دادرسی کیفری شرح سوالات ادوار گذشته در ذیل مباحث مربوطه جمع بندی نکات مشابه در انتهای هر مبحث ذکر مثالهای عرفی متعدد برای هر مبحث در نظر داشتن سطح علمی تمامی داوطلبان از آماتور تا پیشرفته تشریح قوانین خاص  و تمام آرا وحدت رویه مرتبط با آیین دادرسی مدنی   مولف: امید گرامی طیبی با همکاری خسرو محمدی ناشر: انتشارات اندیشه ارشد   جهت دانلود کلیک کنید: شرح جامع پیشرفته آیین دادرسی مدنی چاپ دوم ویرایش ۹۹  
259f7b48592186a2284d81e9b2f04a7e.jpeg
بستن

شرح پیشرفته اصول فقه

شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۱۱۵-۹۴۸-۰ توضیحات : کتاب شرح پیشرفته اصول فقه در پرتو مواد قانونی درسنامه جامع و خلاصه مباحث همراه با نکته به همراه سوالات ادوار گذشته با پاسخ های کاملا تشریحی ویژه آزمون وکالت ۹۸ در سالهای اخیر رویه طرح سوال در این درس متغیر بوده است و گاه تمرکز طراح بر تعاریف مباحث اصول فقه و گاه نیز بر تشخیص نکات اصول فقه در مواد قانونی بوده است. نویسنده با توجه به این مهم سعی در تحقق مجموعه ای روان، جامع و کاملا به روز که دربرگیرنده ذائقه های مختلف باشد، داشته است.  عنوان این کتاب شرح پیشرفته اصول فقه نامیده شد به دلیل آنکه در برگیرنده تمامی نیازهای مخاطبان محترم برای شرکت در آزمونهای حقوقی می باشد. ابتدا مباحث به زبانی ساده و روان و کاملا قابل فهم بیان شده است و سپس تمامی موارد قانونی مربوط (که این بخش از امتیازات اصلی و مهم این کتاب می باشد) ارایه گردیده اند. مولف: آزیتا قربانی رحیم، مدرس دانشگاه ناشر: انتشارات ارشد
2a031982dcad59b0959593f6e0f506a1.jpeg
بستن

تمرکز طراح حقوق مدنی

شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۱۱۵-۹۵۵-۸ توضیحات : کتاب تمرکز طراحی حقوق مدنی - چاپ سوم این کتاب با نگاهی آزمونی، دربرگیرنده تمامی کتب مرجع حقوق مدنی است که با حذف زوائد و توضیحات نامربوط به آزمون، عصاره ای از مطالب مورد نیاز مخاطب برای موفقیت در آزمون های وکالت، کارشناسی ارشد و دکتری را گردآوری کرده است. با مطالعه این کتاب هیچ مبحث مهمی را از دست نخواهید داد و منبعی مختصر اما مفید، جامع و مانع می باشد که داوطلب با صرف کمترین زمان می تواند به حقوق مدنی تسلط پیدا کند. از جمله منابع مورد استفاده مولف، کتاب قانون مدنی در نظم حقوق کنونی دکتر ناصر کاتوزیان و شرح جامع قانون مدنی دکتر فرهاد بیات است. در واقع با مطالعه چندین بار این کتاب، چکیده ای از یکصد عنوان کتاب، مقالات و قوانین خاص حقوق مدنی را مطالعه خواهید کرد.   مولف: داود حیدری، رتبه یک آزمون وکالت ناشر: انتشارات ارشد   جهت دانلود کلیک کنید: تمرکز طراح حقوق مدنی
2aa535c937dba093af0b349d3bf11b80.jpeg
بستن

اصول فقه دانشگاهی

شابک : توضیحات : کتاب اصول فقه دانشگاهی دکتر محمدرضا شب خیز - چاپ چهل و دوم اصول فقه دانشگاهی با «ساده نویسی و نگارش روان مطلب»، «ذکر مثال های حقوقی و کاربردی برای هر مبحث»، «پوشش کلیۀ مباحث مورد نیاز دانشجویان بر اساس نظرات پذیرفته شده در قانون و آزمون کارآموزی وکالت» پاسخ گوی مهم ترین نیازهای دانشجویان در این درس می باشد. باتوجه به انتخاب کتاب توسط اساتید ارجمند به عنوان منبع درسی در دانشکده ها حقوق، موجب گردید مطالبی را که جهت تدریس اساتید در کلاس درس لازم بود، به کتاب افزوده شود. مطالب کتاب به شیوه ای مفهومی و ساده برای دانشجویان و داوطلبان آزمون وکالت نوشته شده است، لیکن برخی مباحث برای تسلط بیشتر دانشجویان به ساده نویسی بیشتر و ذکر کلیدواژه هایی برای درک بهتر مبحث و جلوگیری از فراموشی آن نیاز داشت، که این مهم را در این ویرایش مورد بررسی دقیق تری قرار گرفته است. ناشر: انتشارات آوا
a10218a41c4ec3669f0be9eeeac3507a.jpeg
بستن

مختصر حقوق مدنی ۲ جلدی توکلی

شابک : توضیحات : آموزش جامع حقوق مدنی  - مختصر حقوق مدنی ۲ جلدی توکلی  - چاپ ۹۹   مولف: دکتر محمد مهدی توکلی ناشر: مکتوب آخر
e054dd4dbbb66b412f7b64e86c56d421.jpeg
بستن

مختصر حقوق تجارت توکلی

شابک : توضیحات : مختصر حقوق تجارت و قوانین مربوطه (دکتر توکلی) شامل مباحث اساسی و کاربردی حقوق تجارت بصورت خلاصه ارائه نکات مهم و برتر و سوالات تالیفی با پاسخ های تشریحی مشتمل بر چهار بخش کتاب اول: کلیات کتاب دوم: شرکت ها کتاب سوم: اسناد تجاری کتاب چهارم: ورشکستگی مولف: دکتر محمد مهدی توکلی ناشر: مکتوب آخر
e63f65a877793a9ab797d3dfc6172007.jpeg
بستن

آزمون یار قانون تجارت

شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۸۷۷۱-۵۱-۷ توضیحات : کتاب آزمون یار قانون تجارت مشمل بر ۲۵۰۰ تست طبقه بندی شده قانون تجارت با پاسخ های کاملاً تشریحی بررسی و تحلیل کامل کلیه سوالات آزمون های حقوقی سال ۹۸ به همراه ارائه رفرنسها و منابع مرجع طرح سوالات در پاسخ دهی به سوالات حاوی بیش از ۵۰۰ نکته کلیدی و طلایی به انضمام ۱۱ مرحله آزمون آزمایشی (خودسنجی) ویژه آزمون های کارشناسی ارشد، دکتری، وکالت، قضاوت، سردفتری، مشاوران حقوقی   مولف: بابک زارعی ناشر: انتشارات اندیشه ارشد
e8981fe85bb3c6861bbd9aaf0d7c767f.jpeg
بستن

گنجینه طلایی اصول فقه

شابک : توضیحات : کتاب گنجینه طلایی اصول فقه گنجینه طلایی اصول فقه همراه با شرح قانون برجسته سازی قانون تست های طبقه بندی شده نکات طلایی ویژه داوطلبان آزمون های وکالت ناشر: انتشارات ارشد  
c7e0487601b2ef04b6b523cb9bb5ed7c.jpeg
بستن

آزمون یار آیین دادرسی کیفری

شابک : توضیحات : کتاب آزمون یار آیین دادرسی کیفری سوالات طبقه بندی شده آیین دادرسی کیفری منطبق با جدیدترین قوانین و مقررات ۱۳۹۸ با بیش از ۱۵۰۰ تست طبقه بندی شده با پاسخ های کاملاً تشریحی همراه با بیش از ۳۰۰ نکته طلایی ویژه آزمون کارشناسی ارشد، دکتری، و آزمون های حقوقی مولف: مهتاب رهبر ناشر: انتشارات اندیشه ارشد   جهت دانلود کلیک کنید: آزمون یار آئین دادرسی کیفری.pdf      
010bafaa3dc6ed56155db279dfbb6f7a.jpeg
بستن

نکات طلایی و نموداری آیین دادرسی کیفری

شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۸۷۷۱-۵۷-۹ توضیحات : کتاب نکات طلایی و نموداری آیین دادرسی کیفری نکات طلایی و نموداری آیین دادرسی کیفری شامل: برجسته سازی قانون، شرح مختصر قانون ارائه نکات مهم و کلیدی به صورت نموداری و رنگ بندی (چهار رنگ) و تفکیک مباحث مهم قابل استفاده داوطلبان کلیه آزمون های حقوقی: وکالت، قضاوت، مشاوران و کارشناسی ارشد ناشر: انتشارات اندیشه ارشد جهت دانلود کلیک کنید: نکات طلایی و نموداری آئین دادرسی کیفری.pdf
21f9f7f6d22ec0c16e4ca7afc5f129d6.jpeg
بستن

نکات طلایی و نموداری حقوق تجارت

شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۸۷۷۱-۲۳-۴ توضیحات : کتاب نکات طلایی و نموداری حقوق تجارت نکات طلایی و نموداری حقوق تجارت شامل: برجسته سازی قانون، شرح مختصر قانون ارائه نکات مهم و کلیدی به صورت نموداری و رنگ بندی (چهار رنگ) و تفکیک مباحث مهم قابل استفاده داوطلبان کلیه آزمون های حقوقی: وکالت، قضاوت، مشاوران، کارشناسی ارشد و دکتری ناشر: انتشارات اندیشه ارشد جهت دانلود کلیک کنید: نکات طلایی و نموداری حقوق تجارت.pdf
60dd7afc8ddaa659e248832012316bd6.jpeg
بستن

آزمون یار اصول فقه

شابک : توضیحات : کتاب آزمون یار اصول فقه، چاپ چهارم آزمون یار اصول فقه شامل: مجموعه سوالات طبقه بندی شده (با تحلیل هر چهارگزینه مطرح شده در سوال) با پاسخ های کاملا تشریحی، همراه با ارائه دلایل تشریحی رد سایر گزینه ها و استفاده از منابع معتبر جهت پاسخ دهی همراه با ۲۶ دوره آزمون وکالت از ۷۲ تا ۹۷ حاوی نمودار خلاصه هر فصل و ارائه نکات طلایی همراه با ۱۱ مرحله آزمون خودسنجی با پاسخ های کاملا تشریحی ویژه داوطلبان آزمون وکالت ناشر: انتشارات اندیشه ارشد مولف: صلاح الدین عبداله زاده   جهت دانلود کلیک کنید: آزمون یار اصول فقه.pdf
c96bd9ea7de1017d174daa02b3cb1159.jpeg
بستن

نکات طلایی و نموداری آیین دادرسی مدنی صابر خلیل نژاد

شابک : ۹۷۸-۶۲۲-۶۷۴۷-۰۲-۸ توضیحات : کتاب نکات طلایی و نموداری آیین دادرسی مدنی نکات طلایی و نموداری آیین دادرسی مدنی شامل: برجسته سازی قانون، شرح مختصر قانون ارائه نکات مهم و کلیدی به صورت نموداری و رنگ بندی (چهار رنگ) و تفکیک مباحث مهم قابل استفاده داوطلبان کلیه آزمون های حقوقی: وکالت، قضاوت، مشاوران و کارشناسی ارشد ناشر: انتشارات اندیشه ارشد   جهت دانلود کلیک کنید: نکات طلایی و نموداری آئین دادرسی مدنی.pdf  
27fe2c0822743e2c782c6378a20b54b5.jpeg
بستن

مجموعه تست های احتمالی حقوق مدنی

شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۸۷۷۱-۳۲-۶ توضیحات : کتاب مجموعه تست های احتمالی حقوق مدنی   تست های احتمالی حقوق مدنی سوالات ۱۰۰% تألیفی با پاسخ های کاملا تشریحی ویژه آزمون های وکالت، قضاوت، مشاوران، کارشناسی ارشد و دکتری ناشر: انتشارات اندیشه ارشد جهت دانلود کلیک کنید: مجموعه تست های احتمالی حقوق مدنی.pdf
9bd90cef6fb69fe1c27145450afb1ff6.jpeg
بستن

بانک جامع تست آیین دادرسی کیفری

شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۸۷۷۱-۳۱-۹ توضیحات : کتاب بانک جامع تست آیین دادرسی کیفری بانک جامع تست های آزمونی و تألیفی آئین دادرسی کیفری مجموعه سوالات طبقه بندی شده با پاسخ های کاملا تشریحی مشتمل بر کلیه سوالات آزمون های حقوقی (۹۲ - ۹۷) حاوی تست های تالیفی از قوانین خاص کیفری به انضمام نکات کلیدی و کاربردی در پاسخ ها ناشر: انتشارات اندیشه ارشد جهت دانلود کلیک کنید: بانک جامع تست آئین دادرسی کیفری.pdf    
b5e6a8881d3a4155fd45f8726ae92b03.jpeg
بستن

آزمون یار حقوق جزای عمومی

شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۸۷۷۱-۵۴-۸ توضیحات : کتاب سؤالات طبقه بندی شده حقوق جزای عمومی سوالات طبقه بندی شده حقوق جزای عمومی منطبق با جدیدترین قوانین و مقررات ۱۳۹۸ با بیش از ۱۵۰۰ تست طبقه بندی شده با پاسخ های کاملاً تشریحی همراه با بیش از ۳۰۰ نکته طلایی ویژه کارشناسی ارشد، دکتری، و آزمون های حقوقی مولف: مهدی پناهی ناشر: انتشارات اندیشه ارشد   جهت دانلود کلیک کنید: آزمون یار جزای عمومی.pdf  
63ccbb21a41af69b849af7d7fe33b446.jpeg
بستن

استعداد شغلی ویژه آزمون قضاوت

شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۸۷۷۱-۱۵-۹ توضیحات : کتاب استعداد شغلی ویژه آزمون قضاوت درسنامه جامع همراه با بیش از ۳۰ آزمون شبیه سازی شده ✍️ مشتمل بر چهار فصل: فصل اول: درک مطلب و آزمون های درک مطلب فصل دوم: استدلال منطقی و آزمون های استدلال منطقی فصل سوم: تصحیح جملات فصل چهارم: آزمون های هوش و استعداد ناشر: انتشارات اندیشه ارشد   جهت دانلود کلیک کنید: استعــــداد شغـــلی ویژه آزمون قضـــــــــاوت.pdf    
6d45a18de61b0efba25bbe6e1afe30f1.jpeg
بستن

منتخب قوانین خاص مدنی

شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۸۷۷۱-۰۴-۳ توضیحات : کتاب منتخب قوانین خاص مدنی - چاپ چهارم همراه با نکات کلیدی، آراء وحدت رویه، تست‌های طبقه‌بندی شده موضوعی ویژه آزمون‌های حقوقی، وکالت، قضاوت و سردفتری، کارشناسی ارشد و دکتری ناشر: انتشارات اندیشه ارشد جهت دانلود کلیک کنید: منتخب قوانین خاص مدنی.pdf
b15bccedfcb151f110f9f648df1e2ead.jpeg
بستن

منتخب قوانین خاص کیفری

شابک : ۹۷۸-۶۲۲-۶۷۴۷-۰۸-۰ توضیحات : کتاب منتخب قوانین خاص کیفری - چاپ چهارم همراه با نکات کلیدی، آراء وحدت رویه، تست‌های طبقه‌بندی شده موضوعی ویژه آزمون‌های حقوقی، وکالت، قضاوت، سردفتری، کارشناسی ارشد و دکتری مولف: مهتاب رهبر ناشر: انتشارات اندیشه ارشد جهت دانلود کلیک کنید: منتخب قوانین خاص کیفری.pdf
da57ae844d596b874d7c81ce44553b80.jpeg
بستن

شرح جامع اصول فقه

شابک : توضیحات : کتاب اصول فقه درسنامه جامع اصول فقه شامل سوالات طبقه بندی شده موضوعی ویژه کارآموزی وکالت ویژه کلیه داوطلبان حقوق مشتمل بر پانزده فصل: وضع و استعمال الفاظ مبحث امر مبحث نهی منطوق و مفهوم عام و خاص، تخصیص و نسخ  مطلق و مقید، مجمل و مبیَّن ادله اجتهادی (۱) : قرآن- سنت- اجماع ادله اجتهادی(۲) : قیاس ادله اجتهادی(۳) : عقل و مباحث عقلی استصلاح، استحسان و سد ذرایع امارت و اصول اصل برائت اصل تخییر و اصل احتیاط اصل استصحاب تعارض ادله ناشر: انتشارات ارشد جهت دانلود کلیک کنید:
0ba8b3a5bdbc4435102da45ecf213d0a.jpeg
بستن

گنجینه طلایی مجموعه آزمون های وکالت

شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۱۱۵-۸۸۷۲ توضیحات : کتاب گنجینه طلایی مجموعه آزمون های وکالت     مجموعه آزمون های وکالت از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۷     همراه با پاسخ های کاملا تشریحی     مجموعه آزمون های کارآموزی وکالت     ارائه نکات طلایی و کاربردی ویژه داوطلبان آزمون وکالت ناشر: انتشارات ارشد  مولف: سید احمد موسوی
de8df94e25b9f91b70d719b0e999566f.jpeg
بستن

بانک سوالات کارشناسی ارشد حقوق بین الملل ۹۸

شابک : ۹۷۸-۶۲۲-۶۷۴۷-۴۲-۴ توضیحات : کتاب بانک سوالات کارشناسی ارشد حقوق بین الملل مجموعه سوالات کارشناسی ارشد حقوق بین الملل ۸۵ تا ۹۸ سراسری و آزاد با پاسخ های کاملا تشریحی ویژه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد مجموعه حقوق گرایش بین الملل ناشر: انتشارات اندیشه ارشد
deeea84b8c276b83f459881a9facd63f.jpeg
بستن

آزمون یار حقوق جزای اختصاصی

شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۸۷۷۱-۵۳-۱ توضیحات : کتاب سؤالات طبقه بندی شده حقوق جزای اختصاصی سوالات طبقه بندی شده حقوق جزای اختصاصی منطبق با جدیدترین قوانین و مقررات ۱۳۹۸ با بیش از ۱۵۰۰ تست طبقه بندی شده با پاسخ های کاملاً تشریحی همراه با بیش از ۳۰۰ نکته طلایی ویژه کارشناسی ارشد، دکتری، و آزمون های حقوقی مولف: مهدی پناهی ناشر: انتشارات اندیشه ارشد   جهت دانلود کلیک کنید: آزمون یار جزای اختصاصی.pdf
d2983ff482b4019150eb8d1e7857bb60.jpeg
بستن

تست حقوق مدنی دکتر حسینی چاپ هشتم

شابک : ۹۷۸-۶۲۲-۶۷۴۷-۱۹-۶‬ توضیحات : کتاب آزمون یار حقوق مدنی حسینی- چاپ هشتم ۹۸ سوالات طبقه‌بندی شده حقوق مدنی  با پاسخ های کاملا تشریحی و رفرنس دهی مستند به کتاب شرح جامع قانون مدنی (دکترفرهاد بیات) ویژه آزمون وکالت ۹۸ و آزمون کارشناسی ارشد و دکتری ۹۹ به روزترین و جامع ترین کتاب تست حقوق مدنی ویژه کلیه آزمون های حقوقی ✅  حاوی بیش از  ۲۰۰۰ تست مهم با پاسخ های کاملا تشریحی ✅ منطبق با جدیدترین قوانین و مقررات ✅ مجموعه ای از سوالات تألیفی و منتخب آزمون های کارشناسی ارشد، دکتری، وکالت، قضاوت، مشاوران ✅ حاوی سوالات کنکور کارشناسی ارشد، دکتری، وکالت و قضاوت ۹۰ تا ۹۸ ✅ چیدمان تست ها بر اساس تقسیم بندی دروس دانشگاهی از مدنی (۱) تا مدنی (۸) ✅ استناد به قوانین و منابع معتبر و بررسی و مطالعه بیش از ۶۰۰۰ تست حقوق مدنی جهت پاسخ دهی تشریحی به سوالات ✅ همراه با بیش از ۲۲۰ نکته طلایی ✅ به انضمام ۱۰ مرحله آزمون آزمایشی ✅ ویرایش ۹۸ همراه با اصلاحات و اضافات ✅ مولف: سید احمد حسینی ✅ ناشر: انتشارات اندیشه ارشد   جهت دانلود کلیک کنید: آزمون یار حقوق مدنی .pdf  
f3a04ea3aaac734a6910b16f33970c4c.jpeg
بستن

بانک سوالات کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

شابک : ۹۷۸-۶۲۲-۶۷۴۷-۳۹-۴ توضیحات : کتاب بانک سوالات کارشناسی ارشد ۸۵ تا ۹۸ حقوق خصوصی مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد حقوق خصوصی با پاسخ های کاملا تشریحی شامل دروس: متون حقوق به زبان انگلیسی حقوق مدنی حقوق تجارت آئین دادرسی مدنی متون فقه ویژه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد مجموعه حقوق گرایش های: حقوق خصوصی، حقوق مالکیت فکری، حقوق اقتصادی، حقوق سردفتری، حقوق ثبت اسناد و املاک، حقوق اسناد و قراردادهای تجاری، حقوق حمل و نقل، حقوق مالی - اقتصادی، فقه و حقوق اقتصادی، حقوق تجارت الکترونیکی ناشر: انتشارات اندیشه ارشد
998d7c852c5d49c2c69f43cf25ed5730.jpeg
بستن

نکته نویس قانون آیین دادرسی کیفری

شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۹۶۴۰۰-۰-۳ توضیحات : کتاب نکته نویس قانون آئین دادرسی کیفری نکته نویس قانون آئین دادرسی کیفری ویژه داوطلبین آزمون های حقوقی ویژه حقوق دانان و دانشجویان حقوق ناشر: انتشارات اندیشه ارشد ویرایش ۹۹ قطع: جیبی، سیمی در این کتاب صفحه سمت راست متن قانون و صفحه سمت چپ به طور کامل سفید است تا استفاده کنندگان قانون بتوانند به طور منظم نکات قانون را در صفحه سفید بنویسند...
b20db46f12bf5e3b3ec3125bb6afa2fb.jpeg
بستن

گنجینه طلایی آئین دادرسی کیفری

شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۱۱۵-۸۹۱۹ توضیحات : کتاب گنجینه طلایی آئین دادرسی کیفری     همراه با برجسته سازی قانون     ارائه نکات مهم و کلیدی هر مبحث از قانون     ارائه سوالات تألیفی و سؤالات آزمون های مختلف     قوانین خاص مرتبط با آیین دادرسی کیفری مشتمل بر: کلیات، کشف جرم و تحقیقات مقدماتی، دادگاه های کیفری، رسیدگی و صدور رأی، اعتراض به آراء، اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی، هزینه دادرسی، سایر مقررات، آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح، دادرسی الکترونیکی، آیین دادرسی جرایم رایانه ای، آیین دادرسی جرایم رایانه ای، سایر مقررات و قوانین خاص   ویژه داوطلبان آزمون های کارشناسی ارشد، دکتری، وکالت، قضاوت و...  ناشر: انتشارات ارشد  مولف:سعید شاکر   جهت دانلود کلیک کنید: گنجینه طلایی آئین دادرسی کیفری.pdf
314bf4becf589a357ecb037a099ff6ce.jpeg
بستن

نکته نویس قانون مدنی

شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۹۵۸۱۲-۴-۵ توضیحات : کتاب نکته نویس قانون مدنی نکته نویس قانون مدنی به همراه: قانون مسئولیت مدنی ویژه داوطلبین آزمون های حقوقی ویژه حقوق دانان و دانشجویان حقوق ناشر: انتشارات اندیشه ارشد ویرایش ۹۸ قطع: جیبی، سیمی در این کتاب صفحه سمت راست متن قانون و صفحه سمت چپ به طور کامل سفید است تا استفاده کنندگان قانون بتوانند به طور منظم نکات قانون را در صفحه سفید بنویسند...
e0e6fb727b5c1d16e38addcd4ae79b15.jpeg
بستن

نکته نویس قانون مجازات اسلامی

شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۹۵۸۱۲-۳-۸ توضیحات : کتاب نکته نویس قانون مجازات اسلامی نکته نویس قانون مجازات اسلامی به همراه: قانون تعزیرات، قانون جرایم رایانه ای قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری ویژه داوطلبین آزمون های حقوقی ویژه حقوق دانان و دانشجویان حقوق ناشر: انتشارات اندیشه ارشد ویرایش ۹۹ قطع: جیبی، سیمی در این کتاب صفحه سمت راست متن قانون و صفحه سمت چپ به طور کامل سفید است تا استفاده کنندگان قانون بتوانند به طور منظم نکات قانون را در صفحه سفید بنویسند...
e0ce49c7dee1c2a9a2a03ffff15e4276.jpeg
بستن

نکات طلایی آیین دادرسی کیفری

شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۱۱۵-۸۸۰-۳ توضیحات : کتاب نکات طلایی آیین دادرسی کیفری جدید نکات طلایی آئین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات ۹۶ تأکید بر تغییرات  و نوآوری های قانون آئین دادرسی کیفری ارائه مطالب به صورت چارت ها، جداول و نمودارها بهره گیری از رنگ بندی ها در جهت ایجاد جذابیت و نقش بستن هر چه ساده تر، بهتر و بیشتر موضوعات در حافظه خوانندگان پوشش ۱۰۰% آزمون ویژه داوطلبان آزمون وکالت ویژه داوطلبان آزمون های کارشناسی ارشد ویژه حقوق دانان و دانشجویان حقوق ناشر: انتشارات ارشد مولف: سعید شاکر
fb0b72ef1fd721ba10377a3cfdea96e1.jpeg
بستن

نکته نویس قانون تجارت

شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۹۵۸۱۲-۱-۴ توضیحات : کتاب نکته نویس قانون تجارت نکته نویس قانون تجارت:  به همراه قانون جدید صدور چک ویژه داوطلبین آزمون های حقوقی ویژه حقوق دانان و دانشجویان حقوق ناشر: انتشارات اندیشه ارشد ویرایش ۹۹ قطع: جیبی، سیمی در این کتاب صفحه سمت راست متن قانون و صفحه سمت چپ به طور کامل سفید است تا استفاده کنندگان قانون بتوانند به طور منظم نکات قانون را در صفحه سفید بنویسند...
ca293ffc436c36057456ec31fdb8af74.jpeg
بستن

بانک سوالات کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

شابک : ۹۷۸-۶۲۲-۶۷۴۷-۴۰-۰ توضیحات : کتاب بانک سوالات کارشناسی ارشد ۸۵ تا ۹۸ حقوق جزا و جرم شناسی مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی با پاسخ های کاملا تشریحی شامل دروس: متون حقوق به زبان انگلیسی متون فقه حقوق جزای عمومی حقوق جزای اختصاصی آئین دادرسی کیفری ناشر: انتشارات اندیشه ارشد
1e55946542e84ed5b0170cc34b1b995b.jpeg
بستن

شرح جامع قانون مجازات اسلامی

شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۱۱۵-۹۲۸-۲ توضیحات : کتاب شرح جامع قانون مجازات اسلامی حقوق جزای عمومی و اختصاصی بر اساس آخرین تغییرات و نظریات علمای برجسته حقوق آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور نظریات شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظریات مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوه قضائیه تألیف: حمید درگاهی خو – امین احمدی ناشر: انتشارات ارشد
78e12b88113a28421ca1c8ba571cf79f.jpeg
بستن

شرح جامع قانون مدنی دکتر فرهاد بیات چاپ هجدهم ویرایش ۹۸

شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۱۱۵-۹۵۴-۱ توضیحات : کتاب شرح جامع قانون مدنی تالیف دکتر فرهاد بیات (چاپ هجدهم) ویرایش ۹۸ با تجدید نظر اساسی نسبت به چاپ های قبلی در ۷۷۷ صفحه همراه با نکات آزمونی فوق العاده کاربردی خلاصـه و موجز و در عین حال جامع کاملا به روز و منطبق بر آخرین تغییرات قانونی ساده و روان با ارائه مثال های کاربردی برای مباحث دشوار بی نیازی از مراجعه به منابع دیگر جهت درک ابتدایی مطلب بر اساس نظریات علمای برجسته حقوق آرای شعب و هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظریات و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام نظریات مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه نظریات شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گزینش و تلخیص آرای قضایی و حقوقی پوشش آزمون های حقوقی، وبژه داوطلبان کلیه آزمون های: کارشناسی ارشد، دکتری، وکالت، قضاوت، سردفتری و مشاوران   تألیف: دکتر فرهاد بیات – شیرین بیات ناشر: انتشارات ارشد  
8e8cf3fa75e13927dd1f4fc7f72b5506.jpeg
بستن

شرح جامع قانون تجارت

شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۹۵۸۱۲-۲-۱ توضیحات : کتاب شرح جامع قانون تجارت براساس نظریات شورای نگهبان و دیوان عالی کشور نظریات مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه به همراه رویکردهای جدید قانون تجارت مقایسه تطبیقی مواد قانونی با قانون تجارت به انضمام لایحه جدید قانون تجارت تألیف: مهدی آزادپور ناشر: انتشارات اندیشه ارشد
Placeholder
بستن

کتاب دعاوی خانوادگی

دسته بندی حقوقی موضوع اصلی حقوق مدنی موضوع فرعی حقوق مدنی ۵ ( حقوق خانواده ) نویسنده عارفه مدنی کرمانی مترجم نوبت چاپ ۴ سال انتشار ۱۳۹۸ زبان کتاب فارسی شابک ۹۷۸۹۶۴۶۱۵۳۲۰۲ قطع کتاب رقعی جلد کتاب شومیز تعداد صفحه ۳۳۱ صفحه وزن ۴۳۰ گرم
76bbcf8d9362c3f97d685621861a4e61.jpeg
بستن

کتاب ترجمه gcse law

دسته بندی حقوقی موضوع اصلی متون حقوقی موضوع فرعی متون حقوقی انگلیسی نویسنده w.j .bron مترجم دکترحسین رحیمی خجسته نوبت چاپ ۸ سال انتشار ۱۳۹۸ زبان کتاب فارسی شابک ۹۷۸۹۶۴۷۸۲۰۵۳۰ قطع کتاب وزیری جلد کتاب شومیز تعداد صفحه ۳۶۰ صفحه وزن ۵۴۰ گرم
d0ed7d51a0fa04681791254a0790898e.jpeg
بستن

کتاب تست حقوق تجارت

دسته بندی حقوقی موضوع اصلی آموزش و آزمون حقوقی موضوع فرعی سوالات طبقه بندی شده نویسنده دکتر فرید کمیجانی مترجم نوبت چاپ ۱ سال انتشار ۱۳۹۹ زبان کتاب فارسی شابک ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۴۲۱۶ قطع کتاب وزیری جلد کتاب شومیز تعداد صفحه ۳۸۰ صفحه وزن ۵۷۰ گرم