کتابفروشی منابع آزمون وکالت، منابع آزمون قضاوت، کتاب های حقوقی، انتشارات آوای دانش، چتر دانش، غفوری، راه نوین، دوراندیشان، گنج دانش، دراک، جنگل، مجد، آوا، خط سوم، خرسندی، سمت، طه، ارشد، حوزه دانشگاه، بهنامی، شهد دانش، مکتوب آخر، طرح نوین

جایگاه حقوقی غیر مسلمانان در فقه شیعه و قوانین ایران (1285-1397)

۵۶۰,۰۰۰ ریال

حق و مصلحت 1 (مقالاتی در فلسفه حقوق،فلسفه حق و فلسفه ارزش)

۳۸۰,۰۰۰ ریال

فساد و مقبولیت قانون از منظر جامعه شناسی حقوق

۲۶۰,۰۰۰ ریال

زبان شناسی حقوقی (نظری و کاربردی)،(مجموعه نشانه شناسی و زبان شناسی11)

۹۵۰,۰۰۰ ریال

سبک ها و قوانین بین المللی ترجمه رسمی (2زبانه)

۸۵,۰۰۰ ریال

حقوق بین الملل تطبیقی ارتباطات

۸۵,۰۰۰ ریال

حقوق بشردوستانه بین المللی؛رهیافتی اسلامی

۶۵۰,۰۰۰ ریال

نظریه عمومی نفی دشواری در حقوق اسلامی

۱,۷۵۰,۰۰۰ ریال

مجموعه گفتارهای فقه رسانه و ارتباطات 1

۴۵۰,۰۰۰ ریال

مهریه (در فقه و حقوق ایران و تعهد ثالث)

۱۵۰,۰۰۰ ریال

حقوق زنان و پاسخ به برخی شبهات

۹۰,۰۰۰ ریال

حقوق اداری ایران

۹۵۰,۰۰۰ ریال

قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی

۲۰۰,۰۰۰ ریال

حقوق بین الملل

۳۲,۰۰۰ ریال

قانون حاکم (درس هایی از داوری های نفتی)

۵۰۰,۰۰۰ ریال

قوانین و مقررات مربوط به خانواده 1401

۹۵۰,۰۰۰ ریال

قوانین و مقررات استخدامی 1401 (قانون مدیریت خدمات کشوری)

۸۵۰,۰۰۰ ریال

حقوق مالیاتی (مسائل کلی در حقوق و اختیارات قانونی و وصول مالیات)

۲۵۰,۰۰۰ ریال

قوانین و مقررات مربوطه به رفاه و تامین اجتماعی 1400

۶۶۰,۰۰۰ ریال

قوانین آئین دادرسی کیفری 1401

۶۵۰,۰۰۰ ریال

قوانین و مقررات مربوط به مجازات جرایم نیروهای مسلح و دادرسی نیروهای مسلح 1401

۴۰۰,۰۰۰ ریال

قانون کار،قانون بیمه بیکاری 1401

۶۵۰,۰۰۰ ریال

قانون مالیات های مستقیم 1401

۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

قوانین و مقررات مربوط به اجرای احکام 1401

۷۰۰,۰۰۰ ریال

قانون جدید شوراهای حل اختلاف 1401

۳۸۰,۰۰۰ ریال

فرهنگ حقوقی لغات و اصطلاحات (2جلدی)

۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال

اعلامیه ی جهانی حقوق بشر (2زبانه)

۱۹۰,۰۰۰ ریال

قوانین و مقررات مربوطه به تخلفات اداری 1401

۴۰۰,۰۰۰ ریال

قانون اساسی-مدنی جمهوری اسلامی ایران 1401

۶۰۰,۰۰۰ ریال

قانون روابط موجر و مستاجر 1401

۳۵۰,۰۰۰ ریال

قوانین و مقررات مربوط به امور حسبی 1401

۴۰۰,۰۰۰ ریال

قوانین و مقررات مربوط به ازدواج و طلاق 1401

۴۸۰,۰۰۰ ریال

قانون تجارت 1401 (همراه با قانون تجارت الکترونیکی و قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1400/01/29)

۵۰۰,۰۰۰ ریال

قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) 1401

۴۲۰,۰۰۰ ریال

قانون مدنی 1401 (جلدهای اول،دوم و سوم)

۴۴۰,۰۰۰ ریال

قانون مجازات اسلامی 1401

۸۵۰,۰۰۰ ریال

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 1401

۲۲۰,۰۰۰ ریال

قوانین چک،سفته،برات،قانون صدور چک 1400 (راهنمای طرح شکایت در مراجع قضایی و ثبتی)

۳۰۰,۰۰۰ ریال

قوانین و مقررات مربوط به وصیت و ارث 1401

۵۰۰,۰۰۰ ریال

قوانین و مقررات مدیریت خدمات کشوری و هدفمند کردن یارانه ها 1400

۴۰۰,۰۰۰ ریال

گام به گام با کارفرما و کارگر در اداره کار

۱۵۰,۰۰۰ ریال

قوانین و مقررات مواد مخدر 1401

۶۰۰,۰۰۰ ریال

خانواده در اسلام و ایران

۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال

قوانین و مقررات جدید دیوان عدالت اداری 1401

۲۸۰,۰۰۰ ریال

حقوق تامین اجتماعی

۲۵۰,۰۰۰ ریال

قانون حمایت خانواده 1400

۲۷۰,۰۰۰ ریال

حقوق طبیعی و تاریخ

۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال

امضای الکترونیکی

۴۵۰,۰۰۰ ریال

ضرر و زیان ناشی از جرم

۲۰۰,۰۰۰ ریال

مجامع عمومی (راهنمای برگزاری و تصمیم گیری)

۳۵۰,۰۰۰ ریال

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران + پرسش و پاسخ

۳۳۰,۰۰۰ ریال

ضمانت نامه ریالی

۲۸۹,۰۰۰ ریال

پیشگیری از قاچاق کالا و ارز در نظام عدالت کیفری ایران

۲۵۰,۰۰۰ ریال

کتاب های دامیز (حقوق قراردادها)

۴۵۰,۰۰۰ ریال

قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 92/12/4)

۱۳۰,۰۰۰ ریال

بررسی حمایت از بزه دیدگان در قوانین کیفری بعد از انقلاب و در حوزه جرائم علیه امنیت

۱۴۰,۰۰۰ ریال

قانون مالیات های مستقیم

۲,۳۰۰,۰۰۰ ریال

حقوق سرمایه گذاری خارجی در پرتو قانون و قراردادهای سرمایه گذاری

۷۹۰,۰۰۰ ریال

کلیات حقوق (برای رشته های حسابداری،اقتصاد،مدیریت،گردشگری و گمرک و…)

۴۵۰,۰۰۰ ریال

حقوق و مثل هایش

۹۰,۰۰۰ ریال

پژواک زندان

۱۶۰,۰۰۰ ریال

سفارشات خارجی (توصیف و تحلیل حقوقی)

۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال

حقوق مردم و شهروندی:دگرگونی در مفاهیم حقوق عمومی (اندیشه جامعه مدرن 8)

۹۰۰,۰۰۰ ریال

قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی 1

۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

قوانین و مقررات مربوط به شهر و شهرداری 1401

۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال

محاکم کیفری بین المللی

۱۸۰,۰۰۰ ریال

مروری بر سرفصل های حقوقی در اسلام

۱۵۰,۰۰۰ ریال

مجموعه شهر آیین 1 (قانون شهرداری ها)

۱۰۰,۰۰۰ ریال

حقوق اجتماعی معلولان

۴۰۰,۰۰۰ ریال

کتاب های دامیز (جرم شناسی)

۴۲۵,۰۰۰ ریال

قراردادهای ساخت و ساز بین المللی به همراه تفسیر فرم های طراحی و ساخت فیدیک

۲۵۹,۰۰۰ ریال

تضمینات ناظر بر حق آزادی متهم (در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اعلامیه جهانی حقوق بشر)

۳۱۰,۰۰۰ ریال

مشق های حکمرانی خوب برای صیانت از حقوق بشر

۱۸۰,۰۰۰ ریال

آب و حقوق بشر (حق دسترسی بشر به آب،ابعاد حقوقی و سیاسی)

۲۸۰,۰۰۰ ریال

حق و سوء استفاده از آن

۵۹۵,۰۰۰ ریال

سنگسار

۳۵۰,۰۰۰ ریال

کتاب های دامیز (علوم قانونی)

۵۲۵,۰۰۰ ریال

حقوق کسب و کار در نظام حقوقی ایران

۵۰۰,۰۰۰ ریال

گوگل و حقوق

۷۰۰,۰۰۰ ریال

نگرشی جدید بر حقوق بانوان در اسلام

۲۵۰,۰۰۰ ریال

قرارداد سفارش خلق اثر نوشتاری

۳۵۰,۰۰۰ ریال

مختصر حقوق مدنی

۱,۴۹۵,۰۰۰ ریال

عدالت ترمیمی:از منظر فقه و حقوق اسلامی

۱۱۰,۰۰۰ ریال

مبانی فقهی تاسیسات ارفاق آمیز در قانون مجازات اسلامی:و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

۲۷۰,۰۰۰ ریال

کتاب های دامیز (حق ثبت اختراع،کپی رایت و علائم تجاری)

۸۰۰,۰۰۰ ریال

نظام های مستمری چندلایه تامین اجتماعی (ادبیات و مبانی نظری،مطالعات تطبیقی،ارائه الگو)

۳۰۰,۰۰۰ ریال

حقوق تجارت جهانی سلاح در پرتو کنوانسیون های بین المللی و نظام حقوقی ایران

۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال

تغییرات اقلیمی و حقوق بشر (از منظر بین المللی و حقوق تطبیقی)

۶۵۰,۰۰۰ ریال

حکمرانی خوب و نظام تامین اجتماعی

۱۴۰,۰۰۰ ریال

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (2زبانه)

۴۲۰,۰۰۰ ریال

در خانه اگر کس است،همراه اعلامیه جهانی حقوق بشر

۵۰۰,۰۰۰ ریال

گوگل و حقوق

۷۰۰,۰۰۰ ریال

دادگاه ملی از دیدگاه مردم و مطبوعات (2جلدی)

۱,۷۰۰,۰۰۰ ریال

سیاست پردازی و نیرنگ

۴۰۰,۰۰۰ ریال

خیانت بزرگ (خاطرات یک مقام عالی رتبه سازمان جاسوسی انگلیس)

۹۰۰,۰۰۰ ریال

نامه هایی از ایران (نامه هایی در دفاع از حقوق ایران به برخی از سران جهان)

۵۰۰,۰۰۰ ریال

خطبه های نماز جمعه ارومیه حجت الاسلام حسنی 1و2

۲۰۰,۰۰۰ ریال

سایه عقاب ها (طرح سری حمله آمریکا به ایران)

۹۰۰,۰۰۰ ریال

در هوای حق و عدالت (از حقوق طبیعی تا حقوق بشر)

۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال

ملی کردن و غرامت (درس هایی از داوری های نفتی)

۵۰۰,۰۰۰ ریال

از دولت اصلاحی تا دولت اسلامی

۲۰۰,۰۰۰ ریال

افغانستان (فرصتها و تهدیدها)

۷۰۰,۰۰۰ ریال

جامعه شناسی سیاسی

۳۰۰,۰۰۰ ریال

تاریخ دمکراسی در اروپا

۴۵۰,۰۰۰ ریال

گوانتانامو

۱۰۰,۰۰۰ ریال

سیری در اندیشه های حضرت امام خمینی (ره) در وصیت نامه سیاسی-الهی

۳۴,۰۰۰ ریال

سرمای طولانی

۲۵۰,۰۰۰ ریال

فکر دموکراسی سیاسی

۴۰۰,۰۰۰ ریال

مجموعه آثار لنین (3جلدی)

۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال

سرزمین های شبح زده

۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال

اندیشه سیاسی کارل پوپر

۴۵۰,۰۰۰ ریال

تاریخ نهضت های دینی سیاسی معاصر

۸۵۰,۰۰۰ ریال

یورش بر خرد

۳۸۰,۰۰۰ ریال

آکواریوم های پیونگ یانگ (یک داستان واقعی از پشت پرده آهنین کره شمالی)

۹۸۰,۰۰۰ ریال

مختصر مفید 4 (سیاست)

۲۵۰,۰۰۰ ریال

مبانی اندیشه های سیاسی

۲۸۰,۰۰۰ ریال

جسارت امید

۱,۳۵۰,۰۰۰ ریال

یورش به سوی قدرت

۴۵۰,۰۰۰ ریال