کودک و نوجوان

مشاهده کتاب های کودک و نوجوان

کمک آموزشی

مشاهده کتاب های کمک آموزشی

عمومی

مشاهده کتاب های عمومی

دانشگاهی

مشاهده کتاب های دانشگاهی

دانشگاهی
  • دانشگاهی
  • عمومی
  • کودک و نوجوان
  • کمک آموزشی
بستن

مدیریت زیست محیطی باتریهای سربی -اسیدس فرسوده

مشخصات فیزیکی: وزن(گرم) قطع وزیری تعداد صفحات ۱۰۶ نوع جلد شومیز مشخصات فنی: تعداد جلد ۱ نوبت چاپ چاپ اول تاریخ چاپ زمستان۱۳۸۸ موضوع مهندسی عمران و محیط زیست شابک ۹۷۸-۹۶۴-۴۶۳-۴۰۳-۱ تیراژ ۱۰۰۰ سایر توضیحات
بستن

ارتعاشات تصادفی و کاربرد آن در مباحث مهندسی زلزله

مشخصات فیزیکی: وزن(گرم) ۴۵۰ قطع وزیری تعداد صفحات ۳۱۴ نوع جلد شومیز مشخصات فنی: تعداد جلد ۱ نوبت چاپ چاپ دوم تاریخ چاپ پاییز ۱۳۹۴ موضوع مهندسی عمران و محیط زیست شابک ۹۶۴-۴۶۳-۳۰۴-۱ تیراژ ۳۰۰ سایر توضیحات فصل اول: فرآیند های پیشا و تئوری های احتمالاتی مربوطه فصل دوم: مدل ها و فرمول بندی فرآیند های پیشا فصل سوم: پاسخ سیستم های یک درجه آزادی تحت اثر فرآیند های پیشا فصل چهارم: پاسخ های کلی سیستم های تحت اثر فرآیند های پیشا فصل پنجم: پاسخ سیستم های چند درجه آزادی تحت اثر فرآیند های پیشا فصل ششم: پاسخ سیستم های پیوسته تحت اثر فرآیند های پیشا فصل هفتم: پاسخ سیستم های تحت اثر فرآیند پیشای زمین لرزه
بستن

ارزیابی عیوب و روش های ایمن سازی سازه های فولادی

مشخصات فیزیکی: وزن(گرم) ۱۲۵ قطع وزیری تعداد صفحات ۷۴ نوع جلد شومیز مشخصات فنی: تعداد جلد ۱ نوبت چاپ چاپ اول تاریخ چاپ بهار ۱۳۸۱ موضوع مهندسی عمران و محیط زیست شابک ۹۶۴-۴۶۳-۱۴۱-۲ تیراژ ۱۰۰۰ سایر توضیحات فصل اول: مقدمه فصل دوم: گسیختگی های ناشی از عدم تعبیه مهاربندی های موقت کافی فصل سوم: سایر گسیختگی های قابل روی دادن در طول اجرا فصل چهارم: ویرانی های ناشی از خطا های طراحی و یا اجرایی فصل پنجم: گسیختگی های ناشی از طراحی و اجرای نامناسب جزئیات سازه ای فصل ششم: گسیختگی های حاصل از نواقص جوشکاری فصل هفتم: پارگی لاملار ... [این کتاب شامل ۱۱ فصل می باشد]
بستن

مهندسی ژئوتکنیک (مبانی، کاوش ها و تفسیرها)

مشخصات فیزیکی: وزن(گرم) ۱۲۱۰ قطع وزیری تعداد صفحات ۸۸۰ نوع جلد شومیز مشخصات فنی: تعداد جلد ۲ نوبت چاپ چاپ دوم تاریخ چاپ زمستان ۱۳۹۲ موضوع مهندسی عمران و محیط زیست شابک ۹۷۸-۹۶۴-۴۶۳-۵۱۱-۳ تیراژ ۱۰۰۰ سایر توضیحات فصل اول: سیمای مهندسی ژئوتکنیک فصل دوم: پارامتر های پایه ژئوتکنیکی فصل سوم: زمین شناسی مهندسی؛ منشاء خاک و سنگ فصل چهارم: ساختگاه زمین شناسی ایران فصل پنجم: گستره مطالعات ژئوتکنیک فصل ششم: حفاری اکتشافی و نمونه گیری در خاک و سنگ فصل هفتم: تست های درجا (ژئوتکنیکی) ... [این کتاب شامل ۱۹ فصل می باشد]
بستن

نکاتی آموزشی پیرامون فنون مهندسی ارزش

مشخصات فیزیکی: وزن(گرم) ۲۶۰ قطع وزیری تعداد صفحات ۱۷۰ نوع جلد شومیز مشخصات فنی: تعداد جلد ۱ نوبت چاپ چاپ اول تاریخ چاپ پاییز ۱۳۸۸ موضوع مهندسی عمران و محیط زیست شابک ۹۷۸-۹۶۴-۴۶۳-۳۸۹-۸ تیراژ ۱۰۰۰ سایر توضیحات فصل اول: آشنایی های زیرساختی با مفاهیم فصل دوم: مرحله انتخاب فصل سوم: مرحله بررسی فصل چهارم: مرحله اندیشیدن فصل پنجم: مرحله ارزیابی فصل ششم: مرحله پروراندن فصل هفتم: مرحله ارائه فصل هشتم: مرحله اجرا فصل نهم: مرحله وارسی فصل دهم: تحلیل هزینه های چرخه حیات پروژه
بستن

ارزیابی مقاومت و روش های ایمن سازی سازه های بتنی

مشخصات فیزیکی: وزن(گرم) ۱۱۰۰ قطع وزیری تعداد صفحات ۱۰۵ نوع جلد شومیز مشخصات فنی: تعداد جلد ۱ نوبت چاپ چاپ اول تاریخ چاپ زمستان ۱۳۸۰ موضوع مهندسی عمران و محیط زیست شابک ۹۶۴-۴۶۳-۱۳۶-۶ تیراژ ۱۵۰۰ سایر توضیحات فصل اول: مقدمه فصل دوم: علائم خرابی فصل سوم: تکنیک های آزمایشگاهی فصل چهارم: ارزیابی تحلیلی فصل پنجم: ترمیم و تقویت فصل ششم: ترمیم و تقویت سازه های بتنی در زیر سطح آب
بستن

هیدرولیک جریان آب در محیط های متخلخل (جلد اول: زهکشی)

مشخصات فیزیکی: وزن(گرم) ۵۶۰ قطع وزیری تعداد صفحات ۳۹۲ نوع جلد شومیز مشخصات فنی: تعداد جلد ۳ نوبت چاپ چاپ پنجم تاریخ چاپ تابستان ۱۳۹۶ موضوع مهندسی عمران و محیط زیست شابک ۹۷۸-۹۶۴-۴۶۳-۰۶۱-۳ تیراژ سایر توضیحات فصل اول: مقدمه فصل دوم: اطلاعات مورد نیاز فصل سوم: مطالعه هیدرولوژی و تعیین حداکثر جریان سطحی حاصل از بارندگی فصل چهارم: اندازه گیری سطح آب و تعیین نوع سفره آب زیرزمینی فصل پنجم: اندازه گیری ضرایب دینامیکی خاک فصل ششم: معادلات جریان در محیط های متخلخل فصل هفتم: انواع زهکش های مخصوص ... [این جلد شامل ۱۲ فصل می باشد]
بستن

اصول مهندسی پی

مشخصات فیزیکی: وزن(گرم) ۸۴۵ قطع وزیری تعداد صفحات ۶۲۸ نوع جلد شومیز مشخصات فنی: تعداد جلد ۱ نوبت چاپ چاپ هفتم تاریخ چاپ پاییز ۱۳۹۳ موضوع مهندسی عمران و محیط زیست شابک ۹۷۸-۹۶۴-۴۶۳-۳۳۷-۹ تیراژ ۱۰۰۰ سایر توضیحات فصل اول: روش های شناسایی خاک فصل دوم: گسترش تنش در خاک فصل سوم: ظرفیت باربری پی های سطحی فصل چهارم: طرح و محاسبه ی پی های سطحی فصل پنجم: دیوار های حائل فصل ششم: پی های عمیق(۱) فصل هفتم: پی های عمیق(۲) فصل هشتم: حائل های انعطاف پذیر فصل نهم: پ ماشین آلات فصل دهم: اثر زلزله و بار های دینامیکی بر شالوده ها