Hip Hip Hooray 4 Workbook 2nd Edition

10,000 تومان

مجموعه شش سطحی Hip Hip Hooray با لهجه امریکن زبان را از طریق داستان به زبان آموزش می دهد بدین طریق آموزش گرامر در بافت صورت می گیرد.
هر سطح از این مجموعه شامل یک کتاب داستان مجزا می باشد.

مقدار:

توضیحات

مجموعه شش سطحی Hip Hip Hooray با لهجه امریکن زبان را از طریق داستان به زبان آموزش می دهد بدین طریق آموزش گرامر در بافت صورت می گیرد.
هر سطح از این مجموعه شامل یک کتاب داستان مجزا می باشد.

Brand

انتشارات رهنما

ac858661c1a6599d683258fefca00be0 150x150 - Hip Hip Hooray 4 Workbook 2nd Edition

فعلا نظری موجود نیست.

نقد خود را اضافه کنید