Hip Hip Hooray 2 Student’s Book 2nd Edition

25,000 تومان

مجموعه شش سطحی Hip Hip Hooray با لهجه امریکن زبان را از طریق داستان به زبان آموزش می دهد بدین طریق آموزش گرامر در بافت صورت می گیرد.
هر سطح از این مجموعه شامل یک کتاب داستان مجزا می باشد.

مقدار:

توضیحات

مجموعه شش سطحی Hip Hip Hooray با لهجه امریکن زبان را از طریق داستان به زبان آموزش می دهد بدین طریق آموزش گرامر در بافت صورت می گیرد.
هر سطح از این مجموعه شامل یک کتاب داستان مجزا می باشد.

Brand

انتشارات رهنما

a243b8abb6752b6f5a433f6865052462 150x150 - Hip Hip Hooray 2 Student’s Book 2nd Edition

فعلا نظری موجود نیست.

نقد خود را اضافه کنید