English Grammar Intermediate

این کتاب سعی کرده تا به اکثر موضوعات موجود در دستور زبانی انگلیسی بپردازد اما بجای توضیحات بیش از اندازه سعی کرده این موضوعات را در قالب چند نمونه جمله که بعضا با چند خط توضیح همراه هستند بیان کند تا زبان آموزان با ظرافت های این موضوعات آشنا شوند.

توضیحات

این کتاب سعی کرده تا به اکثر موضوعات موجود در دستور زبانی انگلیسی بپردازد اما بجای توضیحات بیش از اندازه سعی کرده این موضوعات را در قالب چند نمونه جمله که بعضا با چند خط توضیح همراه هستند بیان کند تا زبان آموزان با ظرافت های این موضوعات آشنا شوند.

Brand

انتشارات رهنما

71f286de7df45601bf44f8efbb9a7273 150x150 - English Grammar Intermediate

فعلا نظری موجود نیست.

نقد خود را اضافه کنید