Backpack 5 Second Edition Workbook

20,000 تومان

مجموعه 7 سطحی Backpack یک دوره آموزشی برای زبان آموزان کودک است که یک برنامه ارتباطی بر پایه محتوای cross-curricular و فعالیت های task-based.

مقدار:

توضیحات

مجموعه ۷ سطحی Backpack یک دوره آموزشی برای زبان آموزان کودک است که یک برنامه ارتباطی بر پایه محتوای cross-curricular و فعالیت های task-based.

Brand

انتشارات رهنما

6701722837c8a4e2dca7b54154f26b94 150x150 - Backpack 5 Second Edition Workbook

فعلا نظری موجود نیست.

نقد خود را اضافه کنید