Backpack 2 Second Edition Workbook

20,000 تومان

مجموعه 7 سطحی Backpack یک دوره آموزشی برای زبان آموزان کودک است که یک برنامه ارتباطی بر پایه محتوای cross-curricular و فعالیت های task-based.

مقدار:

توضیحات

مجموعه ۷ سطحی Backpack یک دوره آموزشی برای زبان آموزان کودک است که یک برنامه ارتباطی بر پایه محتوای cross-curricular و فعالیت های task-based.

Brand

انتشارات رهنما

fbe52c70f5204694540dde551e9ba030 150x150 - Backpack 2 Second Edition Workbook

فعلا نظری موجود نیست.

نقد خود را اضافه کنید