Backpack 1 Second Edition Student’s Book

40,000 تومان

مجموعه 7 سطحی Backpack یک دوره آموزشی برای زبان آموزان کودک است که یک برنامه ارتباطی بر پایه محتوای cross-curricular و فعالیت های task-based.

مقدار:

توضیحات

مجموعه ۷ سطحی Backpack یک دوره آموزشی برای زبان آموزان کودک است که یک برنامه ارتباطی بر پایه محتوای cross-curricular و فعالیت های task-based.

Brand

انتشارات رهنما

1fd19e891c6ee5ed4a513c7dbe919577 150x150 - Backpack 1 Second Edition Student’s Book

فعلا نظری موجود نیست.

نقد خود را اضافه کنید