50 تمرین برای افزایش دقت و تمرکز

8,000 تومان

50 تمرین برای افزایش دقت و تمرکز

برای کودک، جذاب و بازو گونه باشد.در این صورت، توانمندی‌های کودک در زمینه د دقت و تمرکز به نحوی گسترش میاعبد که در طول زندگی‌، برای او مفید خواهد بود. سعی‌ ما بر این است که به کودکان ، مهارت هایی را آموزش دهیم تا هدف هر دو نوع توجه را در بر داشته باشد
در سنین پیش دبستانی یا دبستان، می‌توان از تمرین هایی بازی گونه استفاده کرد که کودک را وارد جزئیات زندگی‌ می‌کند و به عبارتی، تمرکز وی را افزایش میدهد
افزایش تمرکز چیزی جز افزایش توجه نیست. بهترین روش نیز برای افزایش توجه و تمرکز هم تمرین‌های بعضی‌ گونه هستند.
در این کتاب با بهرگیری از روش‌های علمی‌ برای افزایش دقت و تمرکز فرزند شما چند راه کار معرفی‌ کرده و به دنبال آن حل چندین تمرین را به فرزند شما پیشنهاد می‌کنیم.

قیمت کتاب: 8000 تومان

دسته بندی کتاب : مجموعه دروس متفرقه
سال نشر کتاب: 95

مقدار:

توضیحات

50 تمرین برای افزایش دقت و تمرکز

برای کودک، جذاب و بازو گونه باشد.در این صورت، توانمندی‌های کودک در زمینه د دقت و تمرکز به نحوی گسترش میاعبد که در طول زندگی‌، برای او مفید خواهد بود. سعی‌ ما بر این است که به کودکان ، مهارت هایی را آموزش دهیم تا هدف هر دو نوع توجه را در بر داشته باشد

در سنین پیش دبستانی یا دبستان، می‌توان از تمرین هایی بازی گونه استفاده کرد که کودک را وارد جزئیات زندگی‌ می‌کند و به عبارتی، تمرکز وی را افزایش میدهد

افزایش تمرکز چیزی جز افزایش توجه نیست. بهترین روش نیز برای افزایش توجه و تمرکز هم تمرین‌های بعضی‌ گونه هستند.

در این کتاب با بهرگیری از روش‌های علمی‌ برای افزایش دقت و تمرکز فرزند شما چند راه کار معرفی‌ کرده و به دنبال آن حل چندین تمرین را به فرزند شما پیشنهاد می‌کنیم.

Brand

انتشارات کانون فرهنگی آموزش قلم چی

9e7fe6cf2f761e0bbfa81ab0d6f92036 150x150 - 50 تمرین برای افزایش دقت و تمرکز

فعلا نظری موجود نیست.

نقد خود را اضافه کنید