کتاب کار و تمرین علوم دوم ابتدایی|انتشارات گل واژه

19,500 تومان

 

فروش کتاب های انتشارات گل واژه سال 97-96 با 15% تخفیف و ارسال رایگان به سراسر کشور آغاز شد.

برای دریافت فایل قسمتی از کتاب بر روی لینک زیر کلیک کنید.

مقدار:

توضیحات

کار و تمرین علوم تجربی دوم ابتدایی
ساختار و ویژگی‌ها:
1. کلبه آموزش: در این کتاب کلبه آموزش به 3 بخش زیر تقسیم می‌شود:
الف) شبکه مفهومی: در این بخش، تمام اطلاعات و نکات مهم هر درس در یک شبکه مفهومی(درخت دانش) قرار داده شده است. با استفاده از این شبکه دانش‌آموز می‌تواند مطالب هر درس را در یک نگاه مرور کند و با روش دسته‌بندی و منظم کردن اطلاعات و داده ها آشنا شود.
ب) اهداف و پیامدها: این قسمت راهنمایی مناسب برای اولیاء و آموزگار است تا در راستای آموزش، اهداف اصلی درس را مطالعه نموده و انتظاراتشان از دانش‌آموز در سه سطح (دانشی، مهارتی، نگرشی) تعیین گردد.
ج) نکات آموزشی و فعالیت‌های پیشنهادی برای آموزگار و والدین: با توجه به رویکرد فعالیت محور درس علوم و کاوش بیشتر دانش‌آموز در خصوص موضوعات مطرح شده، در این کتاب سعی شده است، نکات و فعالیت‌هایی را که آموزگار در کلاس درس و والدین در منزل نیاز دارند جهت آموزش هر چه بهتر قرار داده شود.
2. تمرین و فعالیت: به منظور تثبیت آموخته‌ها و ارتباط مستقیم تجربیات زندگی روزمره با موضوعات درس علوم، در این بخش تمرین‌ها و فعالیت‌هایی طراحی شده است که دانش‌آموز نیازی به حفظ کردن آن‌ها ندارد.
3. ارزشیابی: در انتهای هر درس آزمون کوتاه چهارگزینه‌ای با عنوان”با توجه به آنچه تاکنون یادگرفتی پاسخ بده” به منظور جمع‌بندی آموخته‌های دانش‌آموز قرار داده شده است.
4. خودارزیابی توصیفی: با توجه به توصیفی بودن ارزشیابی مقطع ابتدایی و جهت آشنایی بهتر والدین و دانش‌آموزان با این موضوع، انتظارات آموزشی هر درس در قالب جدولی که از طریق آن دانش‌آموز می‌تواند میزان مهارت و توانایی خود را مورد ارزیابی قرار دهد، آورده شده است.

مقدمه مؤلف:
همکار محترم / والدین محترم
کتاب کار و تمرین علوم تجربی پایه ی دوم ابتدایی انتشارات گل واژه مانند کتاب درسی دانش آموزان دارای 14 درس است. در شروع هر درس در کلبه ی آموزش ابتدا شبکه ی مفهومی همان درس به همراه اهداف با پیامدها در سه سطح آورده شده است که برای آشنایی بیش تر والدین گرامی و معلمان محترم است.
در ادامه ی کلبه ی آموزش، نکات آموزشی و پیشنهادهایی برای بهتر شدن کار در کلاس یا خارج از آن مطرح شده است.
هدف از انجام تمرین هایی که در این کتاب آورده شده، بهتر فهمیدن مطالب (مفاهیم) هر درس و ایجاد علاقه و کنجکاوی درباره ی درس علوم تجربی است.
در استفاده از این کتاب لطفاً به موارد زیر توجه کنید:
می توانید نوع تمرین ها را متناسب با شرایط فرهنگی و محیطی محل سکونت دانش آموزان تغییر دهید، اما همواره متوجه مفهوم موردنظر باشید.
تمرین ها برای دانش آموزان تهیه شده اند پس به جای آنان فکر و عمل نکنید.
دانش آموزان را تشویق کنید که تمرین هایی را هم، به دلخواه خود پیشنهاد دهند و اجرا کنند.
همکاری گروهی و احترام گذاشتن به نظر همکلاسان همیشه باید مورد توجه باشد.
انجام همه ی تمرین ها چه در خانه و چه در مدرسه، اجباری نیست. وقتی دانش آموزی اشتیاقی به یک فعالیت را ندارد، حداقل آن فعالیت را برای او حذف کنید.
در برخی از درس ها برای افزایش اطلاعات دانش آموزان مطالبی آورده شده است تا مکمل اطلاعات، جمع آوری شده ی دانش آموز باشد.
در پایان هر درس، پرسش هایی تحت عنوان «با توجه به آن چه تاکنون یاد گرفتی، پاسخ بده» آمده است. در این بخش دانش آموز، آموخته های خود را مرور می کند.
جدول خودارزیابی به دانش آموزان کمک می کند تا به میزان یادگیری خود پی ببرند، چنانچه پاسخ های آنان بیش تر در ستون «تا حدودی» و «خیر» قرار دارد، لازم است بار دیگر مفاهیم و تمرین مرور شود.

ساختار و ویژگی‌های کلی کتاب:
1. کلبه آموزش: در این کتاب کلبه آموزش به 3 بخش زیر تقسیم می‌شود:
الف) شبکه مفهومی: در این بخش، تمام اطلاعات و نکات مهم هر درس در یک شبکه مفهومی(درخت دانش) قرار داده شده است. با استفاده از این شبکه دانش‌آموز می‌تواند مطالب هر درس را در یک نگاه مرور کند و با روش دسته‌بندی و منظم کردن اطلاعات و داده ها آشنا شود.
ب) اهداف و پیامدها: این قسمت راهنمایی مناسب برای اولیاء و آموزگار است تا در راستای آموزش، اهداف اصلی درس را مطالعه نموده و انتظاراتشان از دانش‌آموز در سه سطح (دانشی، مهارتی، نگرشی) تعیین گردد.
ج) نکات آموزشی و فعالیت‌های پیشنهادی برای آموزگار و والدین: با توجه به رویکرد فعالیت محور درس علوم و کاوش بیشتر دانش‌آموز در خصوص موضوعات مطرح شده، در این کتاب سعی شده است، نکات و فعالیت‌هایی را که آموزگار در کلاس درس و والدین در منزل نیاز دارند جهت آموزش هر چه بهتر قرار داده شود.
2. تمرین و فعالیت: به منظور تثبیت آموخته‌ها و ارتباط مستقیم تجربیات زندگی روزمره با موضوعات درس علوم، در این بخش تمرین‌ها و فعالیت‌هایی طراحی شده است که دانش‌آموز نیازی به حفظ کردن آن‌ها ندارد.
3. ارزشیابی: در انتهای هر درس آزمون کوتاه چهارگزینه‌ای با عنوان”با توجه به آنچه تاکنون یادگرفتی پاسخ بده” به منظور جمع‌بندی آموخته‌های دانش‌آموز قرار داده شده است.
4. خودارزیابی توصیفی: با توجه به توصیفی بودن ارزشیابی مقطع ابتدایی و جهت آشنایی بهتر والدین و دانش‌آموزان با این موضوع، انتظارات آموزشی هر درس در قالب جدولی که از طریق آن دانش‌آموز می‌تواند میزان مهارت و توانایی خود را مورد ارزیابی قرار دهد، آورده شده است.

فهرست مطالب:
درس اول: زنگ علوم (گردش در باغ)
درس دوم: هوای سالم، آب سالم
درس سوم: زندگی ما و گردش زمین (1)
درس چهارم: زندگی ما و گردش زمین (2)
درس پنجم: پیام رمز را پیدا کن (1)
درس ششم: پیام رمز را پیدا کن (2)
درس هفتم: اگر تمام شود
درس هشتم: بسازیم و لذت ببریم!
درس نهم: سرگذشت دانه
درس دهم: درون آشیانه ها
درس یازدهم: من رشد می کنم
درس دوازدهم: برای جشن آماده شویم
درس سیزدهم: بعد از جشن
درس چهاردهم : از گذشته تا آینده (نان)

Brand

انتشارات گل واژه

kar o tamrin olom 2 gol 150x150 - کتاب کار و تمرین علوم دوم ابتدایی|انتشارات گل واژه

فعلا نظری موجود نیست.

نقد خود را اضافه کنید