کتاب فارسی هشتم|انتشارات مزینانی

13,000 تومان

مقدار:

توضیحات

لغت به لغت هشتم فارسی،عربی،انگلیسی (انتشارات مزینانی)

فارسی،
عربی،
انگلیسی
همراه با پرسش های امتحانی
فارسی
لغت نامه فارسی به فارسی
دانش ادبی و زبانی
اعلام اشخاص و آثار
آموزش مهارت های نوشتاری(نگارش و انشاء)
پرسش های امتحانی نوبت اول و نوبت دوم
عربی
لغت نامه عربی به فارسی
قواعد
نکات ترجمه
لغت نامه فارسی به عربی
پرسش های امتحانی نوبت اول و نوبت دوم
انگلیسی
لغت نامه انگلیسی به انگلیسی و فارسی
گرامر و مکالمه
لغت نامه فارسی به انگلیسی
پرسش های امتحانی نوبت اول و نوبت دوم

Brand

فعلا نظری موجود نیست.

نقد خود را اضافه کنید