کتاب ارزشیابی توصیفی چهارم ابتدایی|انتشارات گل واژه

21,000 تومان

فروش کتاب های انتشارات گل واژه سال 97-96 با 15% تخفیف و ارسال رایگان به سراسر کشور آغاز شد.

مقدار:

توضیحات

کتاب ارزشیابی توصیفی چهارم ابتدایی

 

دفترچه ارزشیابی توصیفی چیست؟
ارزشیابی توصیفی، شیوه ای از ارزشیابی تحصیلی – تربیتی است که اطلاعات لازم، معتبر و مستند برای شناخت دقیق و همه جانبه ی فراگیران در ابعاد مختلف یادگیری، با استفاده از ابزارها و روش های مناسب مانند کارپوشه، آزمون ها (با تاکید بر آزمون های کتبی – عملکردی ) ، ثبت مشاهدات در طول فرآیند یاددهی – یادگیری به دست می آید. تا براساس آن بازخوردهای توصیفی مورد نیاز در قالب ارائه ی گزارش های پیشرفت تحصیلی برای کمک به یادگیری و یاددهی بهتر در فضای روانی و عاطفی مطلوب برای دانش آموز، معلم و اولیا حاصل آید.
اجزای دفترچه ارزشیابی توصیفی
موارد: تاکیدات اساسی مطرح در دفترچه ارزشیابی توصیفی
زمان ارزشیابی : استمرار جریان ارزشیابی در طول سال در چهار نوبت (دهه ی اول آبان، دهه ی اول دی ، دهه ی اول اسفند ، دهه ی اول اردیبهشت)
ابزارهای جمع آوری اطلاعات: آزمون های کتبی – آزمون های عملکردی
ثبت نتایج ارزشیابی و ارائه ی بازخورد : گزارش های پیشرفت تحصیلی کتبی – گزارش های پیشرفت تحصیلی عملکردی
دروس: فارسی – ریاضی – علوم تجربی
آزمون کتبی: آزمون های کتبی (مداد – کاغذی) شامل پرسش هایی منطبق بر اهداف آموزشی از فعل های رفتاری طبقات بالاتر حیطه های شناختی است که در سه درس فارسی ، ریاضی و علوم تجربی یادگیری دانش آموز پایه ششم را می سنجد. انواعی از پرسش های چند گزینه ای ، صحیح یا غلط، گسترده پاسخ، محدود پاسخ و … در هر درسی گنجانده شده است.
آزمون عملکردی: تکالیفی مرتبط با موقعیت های زندگی دانش آموزان است که در آن حوزه ی شناخت کلی ، فراتر رفته و توانایی استفاده از دانش و مهارت برای حل مسئله و پاسخ گویی به سوالات سنجیده می شود. هر آزمون عملکردی در سه درس فارسی ، ریاضی و علوم تجربی دارای بخش هایی از جمله : عنوان، هدف ، بافت مسئله ، تکلیف ، سوالات ، راهنمای توصیف عملکرد ، خودسنجی و همسال سنجی است.
گزارش پیشرفت تحصیلی: گزارش پیشرفت تحصیلی همان کارنامه است که به منظور ارائه ی بازخورد از آزمون های کتبی و عملکردی ارائه می شود. گزارش پیشرفت تحصیلی کتبی شامل دو بخش امتیازی و توصیفی است که به انتخاب معلم مطابق با برگه ی آزمون کتبی تصحیح و در اختیار اولیا، دانش آموز و یا سایر افراد مرتبط با آموزش قرار داده می شود. بخش امتیازی گزارش پیشرفت تحصیلی کتبی دارای دو سطح امتیازی 10 یا 20 است که متناسب با محتوای هر درس یکی از سطح های امتیازی به عنوان مرجع امتیاز آن درس در نظر گرفته شده است . گزارش پیشرفت تحصیلی عملکردی فقط دارای بخش توصیفی است که از عملکرد مهارتی دانش آموز در انجام تکالیف عملکردی بازخوردی
توصیفی در اختیار اولیا و سایر افراد مرتبط با آموزش قرار می دهد.
شیوه ی اجرایی دفترچه ارزشیابی توصیفی: زمان بندی اجرایی آزمون های کتبی و عملکردی ، در هر مرحله متنساب با بودجه ی هر درس در نظر گرفته شده است . روش پیشنهادی ما در اجرای این آزمون ها این است که ابتدا آزمون های کتبی به ترتیب درس فارسی ، ریاضی، علوم تجربی به تفکیک هر کدام را در یک روز متناسب با زمان درج شده در برگه ی آزمون کتبی در اختیار دانش آموزان قرار دهید و از آن ها بخواهید سوالات را با دقت بخوانند و در فضاهای مشخص پاسخ سوالات را یادداشت نمایند. شما دو روش تحصحی در اختیار داید: روش امتیازی و روش توصیفی که متناسب با هر درس و با توجه به شرایط کلاس می توانید یک از دو روش و یا هر دو روش را با هم در تصحیح به کار گیرید.
در آزمون های عملکردی، در هر درس فارسی، ریاضی و علوم تجربی 2 تا 3 تکلیف طراحی و در اختیار شما قرار گرفته است . مدت زمان اجرای هر تکلیف متغیر و باز و با توجه به شرایط کلاس قابل تغییر است. پیشنهاد ما این است که هر آزمون را به تفکیک درس در یک زنگ از کلاس اجرا نمایید. آزمون ها را در اختیار دانش آموزان قرار دهید. از دانش آموزان بخواهید ابتدا بافت مسئله را بخوانند. سپس مراحل تکلیف را انجام داده و در آخر به سوالات پاسخ دهند. برگه ها را جمع آوری کرده و عملکرد هر دانش آموز را در قسمت تعیین شده به نام راهنمای بازخورد توصیفی تکمیل نمایید و مجدد برگه های آزمون را در اختیار دانش آموزان قرار دهید تا با توجه به نظر شما، خودشان قسمت مربوط به خودسنجی را تکمیل نمایند و عملکرد خود را بسنجند. در صورتی که آزمون شامل بخش همسال سنجی است می توانید از دانش آموزان بخواهید برگه های خودشان را به یک دیگر بدهند و هر کس برگه ی همکلاسی اش را با دقت بررسی کند و نظر خودش را در قسمت مشخص شده مربوط به همسال سنجی تکمیل نماید.

ساختار و ویژگی‌ها:
این مجموعه شامل 4 مرحله آزمون می باشد که هر مرحله دارای ویژگی های زیر است:
– هر مرحله آزمون شامل دروس فارسی، ریاضی و علوم تجربی بوده که هر کدام دارای آزمون کتبی و عملکردی و گزارش پیشرفت تحصیلی می باشند.
– هر آزمون عملکردی دارای بخش هایی شامل عنوان، هدف، بافت مساله، تکلیف، سوالات، راهنمای توصیف عملکرد، خودسنجی و همسال سنجی می باشد.
– هر آزمون کتبی شامل انواع پرسش های چهارگزینه ای، جور کردنی، صحیح یا غلط، گسترده پاسخ، محدود پاسخ و … می باشد.
– گزارش پیشرفت تحصیلی همان کارنامه است که به منظور ارائه بازخورد از آزمون های کتبی و عملکردی ارائه می شود. این گزارش شامل دو بخش امتیازی و توصیفی است.

محصولات انتشارات گل واژه قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.com و بانک کتاب 3030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک – نوجوان – دانشگاهی – عمومی – کمک آموزشی – مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد.

کانال تلگرامی ما p4030book@ و b3030book@

Brand

انتشارات گل واژه

arzeshyabi 4 gol 150x150 - کتاب ارزشیابی توصیفی چهارم ابتدایی|انتشارات گل واژه

فعلا نظری موجود نیست.

نقد خود را اضافه کنید