پکیج آموزشی اول دبستان

پکیج آموزشی اول دبستان

محتویات پکیج اول دبستان:
کتاب تابستان
کتاب کار ریاضی
کتاب کار علوم
کتاب کار فارسی ( بنویسیم)
کتاب کار فارسی ( بخوانیم)
«قیمت پشت جلد کتاب ها 102000تومان»
اولین گام برنامه ریزی، انتخاب کتاب است.
پکیج آموزشی به معنای مجموعه ای از کتاب های کمک درسی می باشد که برای رسیدن به هدفی خاص باید مورد استفاده قرار گیرند و هریک تکمیل کننده مراحل مطالعه می باشند.
پکیج کتاب ارائه شده متناسب با هر مقطع طراحی گردیده و شامل کتاب های کانون با کاربردهای مختلف می باشد که می تواند در پیشرفت تحصیلی دانش آموز اثری ماندگار داشته باشد.
با استفاده از این پکیج، ابتدا آموزش ببینید، با حل تمرین تشریحی مطالب را در ذهن خود تثبیت کرده و با حل تست های آموزشی به تسلط در مباحث برسید.
با استفاده از مجموعه کتاب های کانون به طور منسجم و برنامه ای، و رعایت مراحل مطالعه پیشرفت تحصیلی بیشتری را تجربه کنید.

 

توضیحات

پکیج آموزشی اول دبستان

محتویات پکیج اول دبستان:

کتاب تابستان
کتاب کار ریاضی
کتاب کار علوم
کتاب کار فارسی ( بنویسیم)
کتاب کار فارسی ( بخوانیم)

«قیمت پشت جلد کتاب ها 102000تومان»

اولین گام برنامه ریزی، انتخاب کتاب است.
پکیج آموزشی به معنای مجموعه ای از کتاب های کمک درسی می باشد که برای رسیدن به هدفی خاص باید مورد استفاده قرار گیرند و هریک تکمیل کننده مراحل مطالعه می باشند.
پکیج کتاب ارائه شده متناسب با هر مقطع طراحی گردیده و شامل کتاب های کانون با کاربردهای مختلف می باشد که می تواند در پیشرفت تحصیلی دانش آموز اثری ماندگار داشته باشد.
با استفاده از این پکیج، ابتدا آموزش ببینید، با حل تمرین تشریحی مطالب را در ذهن خود تثبیت کرده و با حل تست های آموزشی به تسلط در مباحث برسید.
با استفاده از مجموعه کتاب های کانون به طور منسجم و برنامه ای، و رعایت مراحل مطالعه پیشرفت تحصیلی بیشتری را تجربه کنید.

Brand

انتشارات کانون فرهنگی آموزش قلم چی

e1fdf8188894b49a12db4bd1e8846c9c 150x150 - پکیج آموزشی اول دبستان

اول دبستان قلم چی

e1fdf8188894b49a12db4bd1e8846c9c 150x150 - پکیج آموزشی اول دبستان

فعلا نظری موجود نیست.

نقد خود را اضافه کنید