ناشرافقمولفمصطفی رحماندوست و دیگرانگروه بندیشعر کودکقطعرحلینوع جلدزرکوبتعداد صفحات116شابک9.78964E+12نوبت چاپ5تاریخ تجدید چاپ1396-06-06سال چاپ1396وزن659رده بندی دیویی1388 927ه1فا8کد محصول24497قیمت پشت جلد350000 مشخصات تکمیلی :(گروه سنی:ب(7تا9سال)،تصویرگر:رویا بیژنی و دیگران،گلاسه)