ناشرچشمهمولفجابر حسین زاده نودهیگروه بندیرمان ایرانیقطعرقعینوع جلدشمیزتعداد صفحات161شابک9.786E+12نوبت چاپ1سال چاپ1396وزن152رده بندی دیویی3/62فا8کد محصول60288قیمت پشت جلد140000