عروس نیل

محمد بهار لو درآفریدن شخصیت های استثنایی تواناست در چند اثری که از بهارلو خوانده ام از جهت ساخت شخصیت ها نشانه هایی از هنجارگریزی صادق هدایت دیده ام قصدم به هیچ روی مقایسه نیست هدایت فراطبیعت را عین طبیعت در چشم می کشاند در کار بهارلو اما اما شخصیت ها نا معقول اند نه فرا طبیعی سیمین بهبهانی اگر ناصر تقوایی داستانش را با فیلم باد جن همراه بکند و بخواهد ادبیات جدیدی بسازد می شود ادبیات بهارلو .بهارلو آن چیزی را که خرافات بومی یا باورهای قدیمی است به طریقی که واقع نما باشد و نه روان شناختی بیان می کند یعنی به طریق داستانی.محمد علی سپانلو به نظر من بی هیچ مبالغه عروس نیل عروس داستان های ما طی دهه اخیر است. من کم کتاب نمی خوانم بار اول که عروس نیل را خواندم لذت بردم و بار دوم آن را خواندم تا ببینم هم اقلیم من از حیث صناعت و شگرد و تدابیر ادبی چه کرده دو صفحه اول را به همین گونه خواندم اما بعد دیدم آن را مجددا تا اخر خوانده ام و باز لذت برده ام علی صالحی نوول خوش فرم تاثیر گذار و مانای عروس نیل محمد بهار لو در زمانه مرگ ادبیات به راستی امید تازه ایی ست برای تولد دوباره ادبیات داستانی و نویسنده توانای جنوبی آن در قحط خورشید!… از داستان نویسانی است که باید از نو کشف شود!پوران فرخ زاد

توضیحات

عروس نیل

 

دسته بندیکتاب عمومی
موضوع اصلیادبیات
موضوع فرعیرمان ایرانی
نویسندهمحمد بهارلو
مترجم
ناشرآگه
نوبت چاپ2
تاریخ انتشار1388/01/01

Brand

انتشارات آگاه

efb1edc709ea30647cd2fc31c4ec46f7 150x150 - عروس نیل

فعلا نظری موجود نیست.

نقد خود را اضافه کنید