خواص مکانیکی مواد نانو بلوری

3,650 تومان

مقدار:

Brand

انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر

952d8caddee3a2df78663fdc58dbd762 150x150 - خواص مکانیکی مواد نانو بلوری

مهندسی معدن و متالوژی

952d8caddee3a2df78663fdc58dbd762 150x150 - خواص مکانیکی مواد نانو بلوری

فعلا نظری موجود نیست.

نقد خود را اضافه کنید