با هم بیاموزیم علوم اول دبستان

21,000 تومان

با هم بیاموزیم علوم اول دبستان

✔ ذکر اهداف هر فصل و هردرس برای آگاهی والدین
✔ طراحی توصیه‌های کاربردی برای والدین در ابتدای هرفصل
✔ طراحی انواع سؤالات تستی، جای خالی، کوتاه پاسخ، تشریحی…
✔ توجّه ویژه به طراحی سؤالات فعّالیت محور
✔ طراحی سؤالات در سه سطح ساده، متوسط و سخت آزمون پایانی نوبت اوّل و دوم
✔ فعّالیت‌هایی ساده و قابل اجرا در قالب یک آزمایش، متناسب با اهداف درس

قیمت کتاب:  21000 تومان

دسته بندی کتاب : علوم با هم بیاموزیم

توضیحات کتاب:

رویکرد تولید محتوای مجموعه کتاب‎های باهم بیاموزیم
✔ انجام فعّالیت‌های مشترک یادگیری با اولیا، با استفاده از توصیه‌های آموزشی
✔ برنامه‌ریزی دقیـق‌تر برای مطالعه، با آگاهی از اهداف آموزشی هر درس
✔ استفاده از انواع بازی و سرگرمی همسو با اهداف آموزشی
✔ موفّقیّت در آزمون‌ها با استفاده از انواع سؤالات عملکردی، تشریحی، تستی و …

 

مقدار:

توضیحات

با هم بیاموزیم علوم اول دبستان

✔ ذکر اهداف هر فصل و هردرس برای آگاهی والدین
✔ طراحی توصیه‌های کاربردی برای والدین در ابتدای هرفصل
✔ طراحی انواع سؤالات تستی، جای خالی، کوتاه پاسخ، تشریحی…
✔ توجّه ویژه به طراحی سؤالات فعّالیت محور
✔ طراحی سؤالات در سه سطح ساده، متوسط و سخت آزمون پایانی نوبت اوّل و دوم
✔ فعّالیت‌هایی ساده و قابل اجرا در قالب یک آزمایش، متناسب با اهداف درس

Brand

انتشارات کانون فرهنگی آموزش قلم چی

a08c837e0e77b1c61b339926ec41dda9 150x150 - با هم بیاموزیم علوم اول دبستان

اول دبستان قلم چی

a08c837e0e77b1c61b339926ec41dda9 150x150 - با هم بیاموزیم علوم اول دبستان

فعلا نظری موجود نیست.

نقد خود را اضافه کنید