ناشرآزادمهرمولفعلیرضا منجمیمترجمعلیرضا منجمیگروه بندیپزشکی و بهداشتقطعوزیرینوع جلدشمیزتعداد صفحات80شابک9.78965E+12نوبت چاپ4تاریخ تجدید چاپ1395-02-29سال چاپ1391وزن143رده بندی دیویی616/9792کد محصول15763قیمت پشت جلد26000