آلودگی صوتی هواپیما در محیط زیست

23,000 تومان

معرفی کتاب:
باتوجه به این که تابه حال درکشور کتابی اختصاصی درمورد آلودگی صوتی فرودگاه منتشر نشده است در این کتاب برآن شدیم که در ابتدا جهت روشن شدن اهمیت موضوع ،اثرات آلودگی صوتی ناشی از پرواز هواپیما را برانسان وسایر موجودات بیان نموده و درادامه روش ها ومعیارها ی کمی سازی وبرآوردهای آلودگی صوتی فرودگاه رابه صورت مختصر توضیح داده ودرنهایت روشی عملی جهت پیش بینی آلودگی صوتی فرودگاه در کشور معرفی نماییم

مقدار:

توضیحات

مشخصات فیزیکی:

وزن(گرم) ۵۵۰
قطعوزیری
تعداد صفحات ۳۶۱
نوع جلدشومیز

مشخصات فنی:

تعداد جلد ۱
نوبت چاپ چاپ اول
تاریخ چاپ بهار۱۳۹۵
موضوع

شابک ۹۷۸-۹۶۴-۴۶۳-۶۲۷-۱
تیراژ ۳۰۰
سایر توضیحات

فصل اول: کلیات فصل دوم: کمی¬سازی آلودگی صوتی هواپیما فصل سوم: آثار وعوارض آلودگی صوتی فرودگاه وکنترل آن فصل چهارم: مدل¬و نرم افزار INM فصل پنجم: کاربرد مدل INM در برآورد وپیش بینی آلودگی صوتی فرودگاه فصل ششم: کاربرد مدل INM در ارزیابی وکنترل آلودگی صوتی فرودگاه

Brand

انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر

cf62de82282622431565c0cbd072cfc2 150x150 - آلودگی صوتی هواپیما در محیط زیست

مهندسی عمران و محیط زیست

cf62de82282622431565c0cbd072cfc2 150x150 - آلودگی صوتی هواپیما در محیط زیست

فعلا نظری موجود نیست.

نقد خود را اضافه کنید