/داستان
 • مشخصات دبیر مجموعه حسام سبحانی‌طهرانی نویسنده کریس ریدل مترجم پارسا مهین‌پور ویراستار پژمان واسعی تصویرگر کریس ریدل مخاطب 9 سال به بالا سال چاپ 1397 نوبت چاپ 1 طول 18 سانتیمتر عرض 14 سانتیمتر وزن (گرم) 205 تعداد صفحه 184 نوع چاپ مصور رنگی
 • مشخصات دبیر مجموعه حسام سبحانی‌طهرانی نویسنده کریس ریدل مترجم پارسا مهین‌پور ویراستار پژمان واسعی تصویرگر کریس ریدل مخاطب 9 سال به بالا سال چاپ 1397 نوبت چاپ 1 طول 18 سانتیمتر عرض 14 سانتیمتر وزن (گرم) 205 تعداد صفحه 184 نوع چاپ مصور رنگی
 • مشخصات دبیر مجموعه حسام سبحانی‌طهرانی نویسنده کریس ریدل مترجم پارسا مهین‌پور ویراستار پژمان واسعی تصویرگر کریس ریدل مخاطب 9 سال به بالا سال چاپ 1397 نوبت چاپ 1 طول 18 سانتیمتر عرض 14 سانتیمتر وزن (گرم) 204 تعداد صفحه 184 نوع چاپ مصور رنگی
 • مشخصات دبیر مجموعه حسام سبحانی طهرانی نویسنده آویسا شرفی مترجم عذرا جوزدانی تصویرگر مجتبی حیدرپناه مخاطب 8 تا 12 سال سال چاپ 1397 نوبت چاپ 1 طول 23 سانتیمتر عرض 17 سانتیمتر وزن (گرم) 111 تعداد صفحه 184 نوع چاپ مصور رنگی
 • مشخصات دبیر مجموعه حسام سبحانی‌طهرانی نویسنده یوتا لانگرویتر مترجم معصومه نفیسی ویراستار عذرا جوزدانی تصویرگر اشتفانی داله موضوع داستان سال چاپ 1397 نوبت چاپ 1 قطع کتاب رحلی وزن (گرم) 152 تعداد صفحه 28 نوع چاپ مصور رنگی
 • مشخصات دبیر مجموعه حسام سبحانی طهرانی نویسنده یوتا لانگرویتر مترجم معصومه نفیسی ویراستار مجتبی گلستانی تصویرگر اشتفانی داله موضوع داستان سال چاپ 1397 نوبت چاپ 1 طول 28 سانتیمتر عرض 21 سانتیمتر وزن (گرم) 156 تعداد صفحه 28 نوع چاپ مصور رنگی مخاطب 3 سال به بالا
 • مشخصات دبیر مجموعه حسام سبحانی طهرانی نویسنده الیز پارسلی مترجم سارا قربانی‌برزی ویراستار روشنک بهاریان، عذرا جوزدانی تصویرگر الیز پارسلی موضوع داستان سال چاپ 1397 نوبت چاپ 1 طول 28 سانتیمتر عرض 21 سانتیمتر وزن (گرم) 205 تعداد صفحه 36 نوع چاپ مصور رنگی مخاطب 5 سال به بالا
 • مشخصات دبیر مجموعه حسام سبحانی طهرانی نویسنده الیز پارسلی مترجم سارا قربانی‌برزی ویراستار روشنک بهاریان، عذرا جوزدانی تصویرگر الیز پارسلی موضوع داستان سال چاپ 1397 نوبت چاپ 1 طول 28 سانتیمتر عرض 21 سانتیمتر وزن (گرم) 204 تعداد صفحه 36 نوع چاپ مصور رنگی مخاطب 5 سال به بالا
 • مشخصات دبیر مجموعه حسام سبحانی طهرانی نویسنده الیز پارسلی مترجم سارا قربانی‌برزی ویراستار روشنک بهاریان، عذرا جوزدانی تصویرگر الیز پارسلی موضوع داستان سال چاپ 1397 نوبت چاپ 2 طول 28 سانتیمتر عرض 20.5 سانتیمتر وزن (گرم) 203 نوع چاپ مصور رنگی مخاطب 5 سال به بالا
 • مشخصات دبیر مجموعه حسام سبحانی طهرانی نویسنده آرون بلیبی مترجم شهلا انتظاریان ویراستار روشنک بهاریان نیکو، پژمان واسعی تصویرگر آرون بلیبی موضوع داستان زمینه معمایی و ماجراجویی، مبارزه با بدی و شرارت، طنز مخاطب 8 تا 12 سال سال چاپ 1397 نوبت چاپ 1 طول 21 سانتیمتر عرض 17 سانتیمتر وزن (گرم) 246 تعداد صفحه 148 نوع چاپ مصور تقدیرها و جوایز بهترین کتاب کودک 2016 از نگاه کتابفروشان استرالیا، بهترین طراحی گرافیک کتاب کودک و نوجوان استرالیا
 • مشخصات دبیر مجموعه حسام سبحانی طهرانی نویسنده آرون بلیبی مترجم شهلا انتظاریان ویراستار روشنک بهاریان نیکو، پژمان واسعی تصویرگر آرون بلیبی موضوع داستان زمینه معمایی و ماجراجویی، مبارزه با بدی و شرارت، طنز مخاطب 8 تا 12 سال سال چاپ 1397 نوبت چاپ 1 طول 21 سانتیمتر عرض 17 سانتیمتر وزن (گرم) 244 تعداد صفحه 148 نوع چاپ مصور تقدیرها و جوایز بهترین کتاب کودک 2016 از نگاه کتابفروشان استرالیا، بهترین طراحی گرافیک کتاب کودک و نوجوان استرالیا
 • مشخصات دبیر مجموعه حسام سبحانی طهرانی نویسنده آرون بلیبی مترجم شهلا انتظاریان ویراستار روشنک بهاریان نیکو، پژمان واسعی تصویرگر آرون بلیبی موضوع داستان زمینه معمایی و ماجراجویی، مبارزه با بدی و شرارت، طنز مخاطب 8 تا 12 سال سال چاپ 1397 نوبت چاپ 1 طول 21 سانتیمتر عرض 17 سانتیمتر وزن (گرم) 244 تعداد صفحه 148 نوع چاپ مصور تقدیرها و جوایز بهترین کتاب کودک 2016 از نگاه کتابفروشان استرالیا، بهترین طراحی گرافیک کتاب کودک و نوجوان استرالیا
 • مشخصات دبیر مجموعه حسام سبحانی طهرانی نویسنده آرون بلیبی مترجم شهلا انتظاریان ویراستار روشنک بهاریان نیکو، پژمان واسعی تصویرگر آرون بلیبی موضوع داستان زمینه معمایی و ماجراجویی، مبارزه با بدی و شرارت، طنز مخاطب 8 تا 12 سال سال چاپ 1397 نوبت چاپ 1 طول 21 سانتیمتر عرض 17 سانتیمتر وزن (گرم) 244 تعداد صفحه 148 نوع چاپ مصور تقدیرها و جوایز بهترین کتاب کودک 2016 از نگاه کتابفروشان استرالیا، بهترین طراحی گرافیک کتاب کودک و نوجوان استرالیا
 • مشخصات نویسنده آرون بلیبی مترجم شهلا انتظاریان ویراستار روشنک بهاریان‌نیکو تصویرگر آرون بلیبی موضوع داستان زمینه معمایی و ماجراجویی، مبارزه با بدی و شرارت، طنز مخاطب 8 تا 12 سال سال چاپ 1397 نوبت چاپ 1 طول 21 سانتیمتر عرض 17 سانتیمتر وزن (گرم) 238 تعداد صفحه 148 نوع چاپ مصور تقدیرها و جوایز بهترین کتاب کودک 2016 از نگاه کتابفروشان استرالیا، بهترین طراحی گرافیک کتاب کودک و نوجوان استرالیا
 • مشخصات دبیر مجموعه حسام سبحانی طهرانی نویسنده آویسا شرفی ویراستار روشنک بهاریان نیکو تصویرگر مجتبی حیدرپناه موضوع داستان سال چاپ 1397 مخاطب 8 تا 12 سال زمینه پرورش تخیل، آشنایی با وسایل آزمایشگاه، همدلی و مشارکت نوبت چاپ 1 طول 21.5 سانتیمتر عرض 16.5 سانتیمتر وزن (گرم) 115 تعداد صفحه 32
 • مشخصات دبیر مجموعه حسام سبحانی طهرانی نویسنده آویسا شرفی ویراستار محدثه گودرزنیا تصویرگر مجتبی حیدرپناه موضوع داستان مخاطب 8 تا 12 سال زمینه پرورش تخیل، آشنایی با وسایل آزمایشگاه، همدلی و مشارکت سال چاپ 1397 نوبت چاپ 1 طول 21.5 سانتیمتر عرض 16.5 سانتیمتر وزن (گرم) 130 تعداد صفحه 32 نوع چاپ مصور